Balkenende slaat Google Earth-vijfje

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Balkenende slaat Google Earth-vijfje

Bas de Lange
Beste Talk'ers,

Via de webradio-uitzending http://ictroddels.nl/?p=684 vernam ik dat
Balkenende op 6 april het Google Earth-vijfje zal gaan slaan:

http://www.pcmweb.nl/artikel.jsp?id=2404224

"Iedereen kan met een loep of microscoop op deze unieke munt namelijk een
virtuele reis door de straten van Manhattan maken. Hiervoor is
gebruikgemaakt van Google Earth-satellietbeelden en historische kaarten.
De kaarten zijn gedetailleerd verkleind en met de nieuwste lasertechnieken
in lagen op de munt gegraveerd. Zo zijn standbeelden te zien en is Ground
Zero verdiept verwerkt en in reliƫf voelbaar, en zelfs met het blote oog
zichtbaar."

--
Met vriendelijke groet,

Bas de Lange

06 166 26 950

Hoofdorganisator Software Freedom Day Nederland
http://www.youtube.com/watch?v=y0_KiVdIOtc

http://softwarefreedom.nl/


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl