Buitenlandse supermarkten (toko) in nederland

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Buitenlandse supermarkten (toko) in nederland

ronald-2
Soms voeg ik buitenlandse supermarkten toe.
Deze kunnen erg van elkaar verschillen van hele kleine toko´s tot redelijk
grote Chinese supermarkten.
Wat is een redelijke manier van taggen?
Ik heb tot nu toe de tag van buurtwinkel gebruikt, maar een nationaliteit is
misschien ook wel handig.

lijsten met buitenlandse supermarkten:
http://tokowijzer.nl/tokos/
http://www.bigos.nl/culinair/poolse-winkels/poolse-winkels-in-nederland/
http://polenforum.nl/polenblog/poolse-winkels-nederland-polski-sklepy-w-holandii/


Ronald


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl