City vs Town în România

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

City vs Town în România

rebecca.bulboaca
Hey,

Editam prin Tecuci și am văzut că e considerat „town”, deși el e
municipiu. A fost o discuție scurtă pe Telegram acum ceva timp despre
asta, dar s-a ajuns la concluzia că nu foarte multă lume e acolo și că
mai bine să ridice cineva problema aici.

Ideea e că municipiile din România ar trebui, în teorie, să aibă peste
40k de locuitori, dar foarte multe nu au. Tecuci e unul din ele, și
cineva spunea că dacă am face toate municipiile „city”, atunci am avea
o densitate foarte mare a lor comparativ cu alte țări din Europa.

După părerea mea nu contează asta foarte mult, și consider delimitarea
oficială oraș - municipiu destulă.

Ce părere are restul lumii?

- Rebecca


_______________________________________________
Talk-ro mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ro