FOSS4GNL - Open Source Geo Conferentie Groningen 28 juni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FOSS4GNL - Open Source Geo Conferentie Groningen 28 juni

Just van den Broecke @Nexus10
Beste Mensen,

Mogelijk weten jullie dit al via andere kanalen. We hopen jullie daar te
zien! Kunnen jullie dit evt in jullie netwerk doorgeven?

Op woensdag 28 juni aanstaande (0900-1800) is iedereen die
geïnteresseerd is in “Vrije en Open Source Software voor Geografie” van
harte welkom op het terrein van de Universiteit van Groningen om te
kennis op te doen tijdens QGIS tracks, technische tracks en tracks met
een speciaal karakter.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op http://foss4g.nl.

"FOSS4GNL is dé plek voor iedereen die te maken heeft met ruimtelijke
vraagstukken, basisregistraties en andere dataverzamelingen, verwerking
van ruimtelijke gegevens, het maken van kaarten, het publiceren van
geodata op het web, het programmeren van oplossingen voor een van die
onderwerpen, het aansturen van teams die dat soort dingen doen, het
ondersteunen van geomedewerkers in de brede zin van het woord, mensen
met een passie voor het geo-werkveld, en andere geïnteresseerden."


Met vriendelijke groet,

--Just


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl