Fietskaart

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fietskaart

Floris Looijesteijn
Ik zag net dat als je in Google zoekt op 'fietskaart' de openfietskaart
als eerste getoond wordt. Netjes!

In Leiden is inmiddels ook een knooppuntennetwerk, ik ga vanavond beginnen
met het in kaart brengen daarvan. Als iemand uit Leiden zin heeft om te
helpen, laat het even weten, dan kunnen we misschien wat verdelen.

http://openfietskaart.nl/

Groet,
Floris


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl