Fwd: [Bug 531285] Use OpenStreetmap for maps (even allow the user to choose from list of map services)

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [Bug 531285] Use OpenStreetmap for maps (even allow the user to choose from list of map services)

Pander OpenTaal
Hallo allemaal,

Zou iemand vanuit de Nederlandse gemeenschap hier input op kunnen geven
en het eventueel door willen geven op een internationaal niveau?

Dank,

Pander


-------- Forwarded Message --------
Subject: [Bug 531285] Use OpenStreetmap for maps (even allow the user to
choose from list of map services)
Date: Wed, 18 Mar 2015 10:10:50 +0000
From: Bugzilla@Mozilla <[hidden email]>
To: [hidden email]

Do not reply to this email. You can add comments to this bug at
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531285

--- Comment #24 from Ludovic Hirlimann [:Usul] <[hidden email]>
2015-03-18 03:10:50 PDT ---
Did we talk to OSM before impletenting this ? Which tile server are we
going to
hammer ?(if our users use this feature a lot)

--
Configure bugmail: https://bugzilla.mozilla.org/userprefs.cgi?tab=email

-------------------------------
Product/Component: Thunderbird :: Address Book------- You are receiving this mail because: -------
You voted for the bug.
You are on the CC list for the bug.
--
Stichting OpenTaal      http://opentaal.org
                        http://twitter.com/opentaal

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: [Bug 531285] Use OpenStreetmap for maps (even allow the user to choose from list of map services)

Maarten Deen
On 2015-03-18 11:27, Pander OpenTaal wrote:
> Hallo allemaal,
>
> Zou iemand vanuit de Nederlandse gemeenschap hier input op kunnen geven
> en het eventueel door willen geven op een internationaal niveau?

Goed punt. Er is een tile usage policy [1]. Ik heb de URL daarnaar in
het bug ticket toegevoegd. Hoe ze het oplossen is natuurlijk hun zaak ;)

[1] <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy>

Maarten


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: [Bug 531285] Use OpenStreetmap for maps (even allow the user to choose from list of map services)

Sebastiaan Couwenberg
> Hoe ze het oplossen is natuurlijk hun zaak ;)

Mozilla heeft genoeg resources om zelf een tileserver te hosten.


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fwd: [Bug 531285] Use OpenStreetmap for maps (even allow the user to choose from list of map services)

Pander OpenTaal
In reply to this post by Maarten Deen
On 03/18/2015 12:00 PM, Maarten Deen wrote:

> On 2015-03-18 11:27, Pander OpenTaal wrote:
>> Hallo allemaal,
>>
>> Zou iemand vanuit de Nederlandse gemeenschap hier input op kunnen geven
>> en het eventueel door willen geven op een internationaal niveau?
>
> Goed punt. Er is een tile usage policy [1]. Ik heb de URL daarnaar in
> het bug ticket toegevoegd. Hoe ze het oplossen is natuurlijk hun zaak ;)
>
> [1] <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy>
>
> Maarten

Bedankt. Zoals Sebastiaan zegt, ze hebben resources genoeg, maar netjes
dat ze er rekening mee houden het na te vragen.

Hebben wij nog een persoonlijke voorkeuren? Bijvoorbeeld dat je op
http://openstreetmap.nl uit komt adressen en de Benelux i.p.v.
http://osm.org omdat je dan ook RDM-co√∂rdaniaten hebt.

Ik zit al jaren de Mozilla community te motiveren om vanuit Thunderbird
address book en locations van afspraken in Calendar naar OSM te linken.
Omdat ze daar nu actief mee bezig zijn is het nu de tijd om eventuele
speciale wensen mee te laten nemen.

>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> [hidden email]
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


--
Stichting OpenTaal      http://opentaal.org
                        http://twitter.com/opentaal

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl