Fwd: [Dutch] Meedenken over "OSGEO.nl UnConference & Hackfest" 4 juli Enschede

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [Dutch] Meedenken over "OSGEO.nl UnConference & Hackfest" 4 juli Enschede

Just van den Broecke @Nexus10
Beste Mensen,

OSGeo.nl organiseert op 4 juli de Geo-doe-dag. Wat is dat? Een
"unconference"/"hackathon", WhereCamp-achtig. Je kunt je al opgeven via
de Meetup: http://www.meetup.com/OSGeoNL/events/223014171

Zie meer details in mail hieronder en het verzoek van Barend Köbben als
je wilt meehelpen/denken. Barend  (Cc:) is contact-persoon vanuit OSGeo.nl.

Hartelijke groet,

Just


-------- Forwarded Message --------
Subject: [Dutch] Meedenken over "OSGEO.nl UnConference & Hackfest" 4
juli Enschede
Date: Wed, 27 May 2015 14:09:21 +0000
From: [hidden email]
To: [hidden email]

Hallo allemaal,

Uit de feedback van eerdere bijeenkomsten hebben we begrepen dat een deel
van de doelgroep van OSGEO.nl naast een traditionele lezingendag, ook (of
liever) een dag zou zien met veel meer technische inhoud, demonstraties,
workshops en zelf aan de slag met software. We zouden dat kunnen doen in
de vorm van wat wel eens een "UnConference"
(http://en.wikipedia.org/wiki/Unconference) wordt genoemd. Of als
"CodeSprint/HackFest", of een combinatie van beiden.

De beste manier om er achter te komen of dat wat is, is het uitproberen!
Daarom zoeken we mensen uit de community die willen meedenken en -helpen.

Het ITC in Enschede (www.itc.nl) is bereid gevonden daarvoor ruimte te
bieden, op Zaterdag 4 Juli 2015, we denken aan ± 10:00 - 16:00, met als
streefaantal deelnemers 20 (tot max 50) personen. We willen zorgen voor
een plek om elkaar dingen te laten zien: een aantal zaaltjes met
projectors, met ook gelegenheid om met de laptops naast elkaar aan de slag
te gaan, etcetera. Het streven is de verdere voorziening heel spaarzaam
(en daarmee goedkoop) te houden: Koffie en thee is beschikbaar op het ITC,
maar de lunch en naborrelen doen we in de stad voor eigen rekening.

Ondergetekende zal de organisatie van de faciliteiten ter plekke voor zijn
rekening nemen, maar we zoeken nog wel mensen die willen meedenken en
-helpen om het geheel verder vorm te geven: Welke typisch nederlandse
osgeo software moet aan bod komen (Nlextract, flamingo, ...?); welke vorm
geven we eraan: een echte UnConference waar iedereen met zijn verhaal kan
en mag komen, of nodigen we ook mensen specifiek uit, of doen we alleen
maar "Hacken", of....?

Graag horen we van jullie, via de mail je eenmalige mening, of liever nog
met een aanbod om mee te helpen.


Vriendelijk groeten,
Namens Bestuur Stichting OSGEO.nl en ITC,
Barend Köbben

--
Barend Köbben
ITC-University of Twente
PO Box 217, 7500 AE Enschede (Netherlands)
053 4874253
@barendkobbenhttp://www.osgeo.nl <http://www.osgeo.nl/>

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl