Fwd: RD/ETRS89 Kennissessie 17 juni | presentaties en rapport beschikbaar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: RD/ETRS89 Kennissessie 17 juni | presentaties en rapport beschikbaar

Just van den Broecke @Nexus10
Ter info
-------- Forwarded Message --------
Subject: RD/ETRS89 Kennissessie 17 juni | presentaties en rapport
beschikbaar
Date: Fri, 3 Jul 2015 07:10:33 +0000
From: Jantien Stoter <[hidden email]>
To: Jantien Stoter <[hidden email]>Beste RD/ETRS89 geïnteresseerde,

Op woensdagmiddag 17 juni, bij het Kadaster in Zwolle presenteerde de
projectgroep RD/ETRS89 de conclusies van haar onderzoek naar de impact
van een overstap van RD naar ETRS89. Ook werden de resultaten van een
transformatie-experiment met gebruikers gepresenteerd. Het was een
drukbezochte sessie.
De presentaties, evenals het rapport dat de bevindingen en de conclusies
van de projectgroep toelicht zijn hier beschikbaar:
http://www.geonovum.nl/onderwerpen/co├Ârdinaatsystemen/nieuws/overstap-naar-etrs89-rapport-online 

<http://www.geonovum.nl/onderwerpen/co%C3%B6rdinaatsystemen/nieuws/overstap-naar-etrs89-rapport-online>

Hartelijke groet, Jantien Stoter, namens de projectgroep RD/ETRS89

-------
Professor 3D GeoInformation, Faculty of Architecture and The Built
Environment, TUDelft
http://3dgeoinfo.bk.tudelft.nl
&
Consultant Product and Process Innovation, Kadaster, Apeldoorn
&
Consultant Geo-ICT, Geonovum, Amersfoort

Tel: +31 (0) 652062383
[hidden email] <mailto:[hidden email]>
[hidden email] <mailto:[hidden email]>
[hidden email] <mailto:[hidden email]>_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl