Fwd: Re: [Dutch] [Open Geo Groep] Re: BAG en Top10NL PostGIS dumps van april 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Re: [Dutch] [Open Geo Groep] Re: BAG en Top10NL PostGIS dumps van april 2015

Just van den Broecke @Nexus10
Hallo,

Er was nog een antwoord van Raymond (zie onder). Die was vanwege, mea
culpa, aanvankelijke cross-post niet naar alle fora. Maar dit antwoord
zag ik al voorbij komen. Je moet dus aan begin van BAG-keten zitten.
Voor Kadaster en NLExtract is het: Garbage In/Garbage Out :-(.
Hoewel NLExtract nog wel de ergste mistypo's (ik dacht backslashes, die
tot "escape sequences" kunnen leiden en null chars eruit filtert).

groet,

Just
-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: [Dutch] [Open Geo Groep] Re: [OSM-talk-nl] BAG en Top10NL
PostGIS dumps van april 2015
Date: Wed, 10 Jun 2015 08:47:41 +0200
From: Raymond Nijssen <[hidden email]>
Organization: Terglobo
To: [hidden email] <[hidden email]>

Beste Pander,

De BAG wordt beheerd door alle afzonderlijke gemeenten. Het kadaster
beheert en ontsluit de totale dataset maar verbetert geen fouten.

Fouten melden kan hier:
https://www.kadaster.nl/web/formulier/BAG-formulieren/BAG-terugmeldingsformulier.htm

Wanneer je weet in welke gemeente de openbare ruimte ligt kun je ook
direct direct contact opnemen. Mijn ervaring is dat dat beter werkt(e).

Groet,
Raymond

On 09-06-15 22:16, Pander OpenTaal wrote:

> On 04/26/2015 11:56 PM, Just van den Broecke wrote:
>> Sorry voor cross-posting.
>>
>> Kort voor Koningsdag zijn de BAG van April 2015 en een nieuwe BRT
>> Top10NL via PDOK beschikbaar gekomen.
>>
>> NLExtract heeft dezen gezwind in PostGIS ingelezen en ter download
>> beschikbaar gesteld:
>>
>> Top10NL: http://data.nlextract.nl/top10nl/postgis/apr2015/
>> BAG: http://data.nlextract.nl/bag (ook CSV)
>
> Ik heb wat analyses gedaan op de export van BAG in CSV en heb de
> volgende fouten gevonden:
>
> ERROR dubbele spatie in straatnaam "Burg. v. Dobben de  Bruijnstraat"
> ERROR dubbele spatie in straatnaam "Burgemeester  Groenenbergstraat"
> ERROR dubbele spatie in straatnaam "Wethouder M J van den  Hatertstraat"
> ERROR dubbele spatie in straatnaam "Provinciale  Weg"
> ERROR dubbele spatie in straatnaam "Burgemeester  Wientjensstraat"
> ERROR dubbele spatie in straatnaam "Oranje  Gelderlandlaan"
> ERROR back quote in straatnaam "`t Hoge Heem"
>
> Kan iemand deze doorgeven aan de beheerder van BAG? Een van jullie zit
> vast dichter bij het vuur.
>
>
>
> De tien meest voorkomende straatnamen zijn:
> Dorpsstraat
> Kerkstraat
> Hoofdstraat
> Molenstraat
> Schoolstraat
> Nieuwstraat
> Wilhelminastraat
> Julianastraat
> Hoofdweg
> Stationsstraat
>
> Ik zal eens kijken welke straatnamen in de aankomende spellingcontrole
> nog op kunnen nemen
>
> Aantal opmerkelijke straatnamen met karakters die nergens anders worden
> gebruikt zijn:
>
> Örehof
> Önninkweg
> Öldersweg
> Salvador Dalístraat
> Estelístraat
> De Holtskòle
> Bartòk
> São Paulodreef
> São Paulostraat
> Ávilastraat
> Nîmeslaan
> Buñuellaan
> Laan van Køge
> Dvořákhof
>
> Van deze laatste is naar mijn idee de ř een brug te ver. Over het
> algemeen wordt een haček (behalve in het woord haček) in het Nederlands
> weggelaten. Wat vinden jullie?
>
> Groeten,
>
> Pander
>
>>
>> Hartelijke groet,
>>
>> --Just
>>
>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-nl mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>

--
Terglobo
Ampèrestraat 110
5223 CT 's-Hertogenbosch
06-25314983
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl