Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

Ster, Eric van der  (CIV)

 

Wie helpt mee om de fietsveiligheid te verbeteren?

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari gaan Rijkswaterstaat, CGI en SAS aan de slag om een app te ontwikkelen om de fietsveiligheid te verhogen.

De hackaton duurt van vrijdag 8:00 tot zaterdag 17:00.

Locatie Den Haag.

 

Wat gaan we doen:

Toenemend gebruik van smartphones leidt tot meer verkeersslachtoffers. Doel van de hackaton is het ontwikkelen van een app waardoor fietsveiligheid verbeterd wordt. Bijvoorbeeld door inkomende berichten tijdens het fietsen niet meer getoond worden. Deze actie en het resultaat van de hackaton is een aanbod aan de stichting T Butterfly. (http://www.tbutterfly.nl/)

 

Wie zoeken we:

Ca. drie ontwikkelaars die kennis hebben van gebruik van geodata en met name Open Street Map in apps.

 

Voorwaarden:

Deelnemers doen op eigen initiatief mee. Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat, CGI en SAS.

 

Programma in het kort:

1.    Brainstorm

2.    In teams aan de slag

3.    Presentatie aan de jury

 

Werkvorm:

In ca. 3 gemengde teams van vijf mensen wordt gewerkt aan een concrete oplossing.

 

 

Wil je meedoen:

Bel/mail mij uiterlijk donderdag 2 februari. Dan kunnen we telefonisch kennismaken, je eventuele vragen beantwoorden en afspraken maken over praktische zaken. Er is voor een beperkte groep deelnemers overnachtingsmogelijkheid. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun eigen laptop meebrengen (en evt. ontwikkelomgeving).

 

Eric van der Ster (Rijkswaterstaat), M: +31-6-51435420, [hidden email]

 


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

St Niklaas

Beste Erik,


Ik voldoe niet aan je profiel omschrijving, dus nee, bedankt voor de uitnodiging.


Hendrikklaas


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

Ster, Eric van der  (CIV)

Hallo Hendrikklaas,

 

Bedankt voor je antwoord. Toen wij in 2015 contact hadden gaf je aan dat  er interesse is om RWS-terrein te mappen. Je noemde toen als voorbeeld de zeesluis bij Ijmuiden. Is die behoefte er nog steeds?

 

Ik heb namelijk volgende week gesprek met één van de regionale directeuren van RWS Noord Holland. Zij heeft interesse in OSM. Ik je wens met haar bespreken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eric

 

Met vriendelijke groet,

Eric van der Ster
Coordinerend/Specialistisch Adviseur
.................................................................................
Strategie en Beleid

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Derde Werelddreef 1 | 2622 HA Delft
Postbus 5023 | 2600 GA Delft
.................................................................................
M: +31-6-51435420

 

Van: St Niklaas [mailto:[hidden email]]
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 17:26
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Hackaton voor betere fietsveiligheid op 10 en 11 februari

 

Beste Erik,

 

Ik voldoe niet aan je profiel omschrijving, dus nee, bedankt voor de uitnodiging.

 

Hendrikklaas


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Oude en nieuwe vraag ?

St Niklaas

Beste Eric van der Ster,


Je laatste mail die ik had was 2017 maar wat is er verder uit onze met vuur opgezette bijeenkomst voortgekomen.

Ik zit op die moment in een poging om via collega Paula Sabbe (RWS Westraven) toegang te krijgen tot Fort de Liede, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een ander project dat ondergewardeerd is in OSM. Ja in algemeenheden maar niet op detail niveau, daar moet je voor surveyen.

Het terreintje of stukje land ligt achter een slapend RWS Strooipunt aan de Haarlemmerstraatweg, zie hier https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.37959/4.68968

De verklaring van Paula was "er is daar nooit iemand" nou zeg ik dan geef me dan de sleutel mee, dan maak ik een verkenning, maar tot nu toe heb ik haar nog niet te spreken gekregen. Kun jij iets voor me betekenen ?

Dus ja ik zadel je met 2 vragen op, sorry.


Nick Hoogerbrug

OSM

Telefoon +316 2473 7497_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl