Herinnering Missing Maps GeoFort 4 juni

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Herinnering Missing Maps GeoFort 4 juni

Rob Geldhof

Hallo allemaal,

 

Bij deze een reminder voor het Missing Maps event in het GeoFort op 4 juni! Hier vind je meer informatie en kan je je opgeven: http://jonggeo.nl/missing-maps/

 

De inleiding wordt verzorgd door Maarten van der Veen van het Nederlandse Rode Kruis. Hij zal vertellen over het belang van goede kaarten en het Missing Maps initiatief aan de hand van voorbeelden uit zijn werkzaamheden.

 

We zoeken zeker ook nog ervaren mappers die bereid zijn om beginners wegwijs te maken met de editors. Ben jij zo iemand? Laat het weten via [hidden email]! (ook voor alle andere vragen).

 

Groeten en tot dan!

 

Rob Geldhof


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl