Hyperlink in window van een pointer werkt niet

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hyperlink in window van een pointer werkt niet

Jan Pieter de Groot

Pieter en Marco bedankt voor jullie reactie. Mijn kaartje maakte vroeger gebruik van  GoogleMaps en toen ging het wel goed. Maar sinds GoogleMaps niet meer gratis is en ze je Credit Card gegevens willen weten bij het aanvragen van een toegangscode, ben ik overgestapt op OpenStreedMap. De browsers Microsoft Edge, Google Chrome en Firefox reageren allen op dezelfde manier, waardoor ik denk dat er iets in de broncode moet worden  aanpast. Mogelijk de mogelijkheid om de window na aanwijzing van een pointer met de rechtermuisknop te kunnen fixeren.

Groeten,

Jan Pieter de Groot


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl