Iets voor Koningsdag?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Iets voor Koningsdag?

Pander OpenTaal
Iets om te ontwikkelen voor Koningsdag?

https://github.com/osmandapp/Osmand/issues/837

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iets voor Koningsdag?

Floris Looijesteijn
op zich leuk, maar er worden heel veel tijdelijke urinoirs neergezet die natuurlijk niet in OSM staan.

ik kan het weten, ik heb ooit eens meegewerkt aan 'Urinwaar' :)

2015-04-21 8:36 GMT+02:00 Pander OpenTaal <[hidden email]>:
Iets om te ontwikkelen voor Koningsdag?

https://github.com/osmandapp/Osmand/issues/837

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Iets voor Koningsdag?

Pander OpenTaal
On 04/21/2015 09:45 AM, Floris Looijesteijn wrote:
> op zich leuk, maar er worden heel veel tijdelijke urinoirs neergezet die
> natuurlijk niet in OSM staan.
>
> ik kan het weten, ik heb ooit eens meegewerkt aan 'Urinwaar' :)

:D te grappig

Misschien kunnen grote steden meewerken door deze informatie aan te
leveren en zal hun oorspronkelijke doel, wildplassen verminderen, helpen.

>
> 2015-04-21 8:36 GMT+02:00 Pander OpenTaal <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Iets om te ontwikkelen voor Koningsdag?
>
>     https://github.com/osmandapp/Osmand/issues/837
>
>     _______________________________________________
>     Talk-nl mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> [hidden email]
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>


--
Stichting OpenTaal      http://opentaal.org
                        http://twitter.com/opentaal

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl