JOSM plugin "Ga naar" ontwikkeling.

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

JOSM plugin "Ga naar" ontwikkeling.

Allroads
Hallo,
 
Er is ondertussen veel data, die we mogen gebruiken voor mapping/tagging in Openstreetmap.
Data, waarvoor we als Openstreetmap Nederland afspraken hebben gemaakt.
Deze data is vaak in layer vorm te zien op een website, een website met in de url de geografisch coördinaten en zoomniveau.
Binnen de Openstreetmap community zijn ook enkele van deze sites ontwikkeld. Om inzicht te krijgen. Hoe eigen Openstreetmap data is getagd.
Voorbeeld: zone 30 controle, of een gebied sluitend is.
of
(van deze sites kunnen we wel naar JOSM, maar niet vanuit JOSM naar de site.)
 
Wanneer alles makkelijker bereikbaar is, het in de lijst staat als controle mogelijkheid, is er makkelijker te communiceren (copy/paste permalinks) en de kwaliteit van de data te verbeteren.
En kan je meer respons verwachten!
 
Wanneer we aan het editen zijn, wil je wel eens snel naar een site, op de ingezoomde plaats.
 
Als voorbeeld:
We mogen nu BGT gebruiken, als layer BGT omtrekgericht in JOSM.
Je werkt op lokaal niveau, ziet dat er iets niet klopt en wil naar “Verbeter de kaart” website op locatie om een melding te maken.
Nu moet je vele stappen nemen van/naar en inzoomen. Melding maken.
 
Wat ik mij voor stel is.
Een node in JOSM selecteren, de knop in taakbalk “Ga naar” de website kiezen, waar je naar toe wilt.
Een Nederlandse lijst of eigen lijst, met websites om naar toe te gaan.
 
De plugin: “Ga naar” of wel “Go to”.
 
Wie zou willen helpen om dit tot stand te brengen? Participeren in de ontwikkeling, kennis inbrengen.
Interactie tot stand brengen van burger (vrijwilliger Openstreetmap) naar Overheid. Win/win.
Wellicht kan de Overheid, ook een taak op zich nemen. Meer meldingen is betere data, vooral ook omdat de Openstreetmap mapper zeer lokaal/ingezoomd werkt en vergelijkt.
De suggestie is al bij “Verbeter de kaart” neergelegd. Financiering Kadaster is moeilijk, prioriteiten. De API is mij bekend. Naar website, korte en simpele stap zonder API?
Wellicht zijn er fondsen, financiering vormen, die dit mogelijk kunnen maken. Wie ziet daar mogelijkheden of zit aan het roer?
 
Wat denken jullie van het plan en de uitvoerbaarheid?
 
 
Met vriendelijke groet,
Allroads.
 

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: JOSM plugin "Ga naar" ontwikkeling.

Stefan de Konink-3
On Thursday, October 3, 2019 12:29:06 PM CEST, Allroads wrote:
> Wat denken jullie van het plan en de uitvoerbaarheid?

Het is een goed plan, mits je het in tweeen kan splitsen. De JOSM voorkant
is slim, zeker voor OpenStreetMap gebruikers, maar het feit dat je weet bij
wie je moet zijn als je een melding wilt doen is op zich zelf ook al erg
waardevol. Je zou dus een metaservice willen hebben waar de JOSM plugin z'n
informatie uithaalt, maar ook een online editor op zou werken.

In de afgelopen maanden heb ik erg veel verschillende
"verbeterjebuurt"-achtige zaken gezien. Binnen 1 gemeente zijn er soms wel
4 verschillende loketten waar je de omgevingsmelding moet doet, afhankelijk
van het thema. Wellicht is het mogelijk om 'eenvoudig' zo'n loket link in
te brengen in zo'n tussenliggende API.

--
Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: JOSM plugin "Ga naar" ontwikkeling.

Allroads
@Stefan, bedankt voor je inbreng.

Overheid: Sneller naar die loketten, liefst ingezoomd op locatie, melding
maken, is 1 doel!
Betere snellere Overheid burger (Openstreetmap)  participatie.
(Kijken, wat gebruikt de burger)

De JOSM plugin "Ga naar" is de basis van waaruit je sneller naar
........................ gaat. Vanuit Openstreetmap perspectief.

Heel specifiek voor JOSM of ook bereikbaar voor andere services.
Als we een verkeersborden melding willen doen, dan moet we ook ergens
terecht kunnen, maar waar?
Een verzameling "waar melding" is zeer waardevol! Brede inzet, betekent
draagkracht om tot de ontwikkeling te komen.

Ik heb daarom, deze insteek hier op TALK geplaats, ik heb altijd begrepen,
dat vele leden van NL TALK,
een meer IT/ organisatorisch achtergrond hebben, dan op het forum.
Inhoudelijk, daar dieper op in kunnen gaan.
Hun kennis en inzet is gevraagd.

Samen de schouders er onder om Openstreetmap en ook andere services,
communicatief sterker te maken.

Laatst ben ik door een Gemeente gevraagd om op gesprek te komen, uitleg te
geven bij de meldingen.
Daar kwamen zaken naar boven, als "We willen wel meer meldingen, van binnen
en buiten de Gemeente".
Discussie, hoe communiceren.

In een/twee of meerdere projecten.

Wellicht zijn jullie het tegen gekomen.
Ik heb de layers, waarvoor Openstreetmap toestemming heeft om te gebruiken
bij elkaar gebracht.
http://mijndev.openstreetmap.nl/~allroads/NLOSMOK/OSMOKNL/OSMOKNL.html
(site nog lang niet af, mist lat/lon, layerID en marker en ook eventueel
popup naar de "Waar melding" de lijst.)
Wanneer dit aanwezig is, kan er gemakkelijker een permalink gemaakt worden,
die in communicatie naar Overheid is te gebruiken.
Ik deed wel eens een sloot  met AHN3 melding, moeilijk te visualiseren.
Permalink, is dan een goed communicatie middel.
Er zijn een aantal Openstreetmappers, die nieuwe mappers begeleiden.
Een setup, met OSMOK layers, bijvoorbeeld BGTomtrekgericht laag met OSM data
en AHN3. (zoom in, zet hem aan)
Een permalink voor deze adviseurs zou helpen om nieuwelingen te
ondersteunen.
Discussies op het forum te ondersteunen.

Alles begint met "Ga naar" via "waar melden/ inzien".

Ik hoop, dat we met ons allen, daar een draai aan kunnen geven.

Groeten

Allroads.

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Stefan de Konink
Sent: Monday, October 7, 2019 5:50 PM
To: [hidden email]
Subject: Re: [OSM-talk-nl] JOSM plugin "Ga naar" ontwikkeling.

On Thursday, October 3, 2019 12:29:06 PM CEST, Allroads wrote:
> Wat denken jullie van het plan en de uitvoerbaarheid?

Het is een goed plan, mits je het in tweeen kan splitsen. De JOSM voorkant
is slim, zeker voor OpenStreetMap gebruikers, maar het feit dat je weet bij
wie je moet zijn als je een melding wilt doen is op zich zelf ook al erg
waardevol. Je zou dus een metaservice willen hebben waar de JOSM plugin z'n
informatie uithaalt, maar ook een online editor op zou werken.

In de afgelopen maanden heb ik erg veel verschillende
"verbeterjebuurt"-achtige zaken gezien. Binnen 1 gemeente zijn er soms wel
4 verschillende loketten waar je de omgevingsmelding moet doet, afhankelijk
van het thema. Wellicht is het mogelijk om 'eenvoudig' zo'n loket link in
te brengen in zo'n tussenliggende API.

--
Stefan_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl