Juridische eisen aan data voor import

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Juridische eisen aan data voor import

Willy Bakker
Beste lijst,

Ik heb de volgende vraag:
Stel je wilt data die beschikbaar is gesteld door een partij overnemen in OpenStreetMap. Wat zijn dan de juridische eisen aan de data?
Als de data zich in het publieke domein bevinden (m.a.w. gepubliceerd zijn met een 'public domain mark') of beschikbaar zijn gesteld onder een Creative Commons Zero (CC0) licentie, lijkt het me geen probleem.
Maar hoe zit dat met data waarvan niet duidelijk is wat de licentie voor hergebruik is? Ik neem aan dat het overnemen van de data in OpenStreetMap dan uitgesloten is.
En wat als de data een CC-BY, CC-NC of CC-SA licentie hebben? Dan voorzie ik toch ook problemen of heb ik het mis?
Graag jullie mening.

Vriendelijke groet,
Willy Bakker

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Juridische eisen aan data voor import

Jo-2
CC- en CC-BY zijn OK, NC uiteraard niet. We kunnen niet aan share alike voldoen, aangezien we heruitbrengen onder ODBL.


Groeten,

Jo


Op 11 maart 2015 20:23 schreef Willy Bakker <[hidden email]>:
Beste lijst,

Ik heb de volgende vraag:
Stel je wilt data die beschikbaar is gesteld door een partij overnemen in OpenStreetMap. Wat zijn dan de juridische eisen aan de data?
Als de data zich in het publieke domein bevinden (m.a.w. gepubliceerd zijn met een 'public domain mark') of beschikbaar zijn gesteld onder een Creative Commons Zero (CC0) licentie, lijkt het me geen probleem.
Maar hoe zit dat met data waarvan niet duidelijk is wat de licentie voor hergebruik is? Ik neem aan dat het overnemen van de data in OpenStreetMap dan uitgesloten is.
En wat als de data een CC-BY, CC-NC of CC-SA licentie hebben? Dan voorzie ik toch ook problemen of heb ik het mis?
Graag jullie mening.

Vriendelijke groet,
Willy Bakker

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Juridische eisen aan data voor import

Sebastiaan Couwenberg
In reply to this post by Willy Bakker
On 03/11/2015 08:23 PM, Willy Bakker wrote:
> Stel je wilt data die beschikbaar is gesteld door een partij overnemen in
> OpenStreetMap. Wat zijn dan de juridische eisen aan de data?
> Als de data zich in het publieke domein bevinden (m.a.w. gepubliceerd zijn
> met een 'public domain mark') of beschikbaar zijn gesteld onder een
> Creative Commons Zero (CC0) licentie, lijkt het me geen probleem.

Het opnemen van public-domain & CC0 data in OSM is geen probleem, want
de data is expliciet vijgesteld van copyright.

> Maar hoe zit dat met data waarvan niet duidelijk is wat de licentie voor
> hergebruik is? Ik neem aan dat het overnemen van de data in OpenStreetMap
> dan uitgesloten is.

Als er geen duidelijke licentie voor de data is gelden automatisch de
copyright regels waarbij alle rechten zijn voorbehouden aan de auteur.

De auteur/copyright houder moet expliciet afstand nemen van deze
exclusieve rechten door de werken onder een bepaalde licentie uit te
brengen.

> En wat als de data een CC-BY, CC-NC of CC-SA licentie hebben? Dan voorzie
> ik toch ook problemen of heb ik het mis?

De licentie van de werken die je in OSM wilt opnemen moeten
herlicensering onder de ODbL toestaan zoals gebruikt voor de OSM database.

Er is geen duidelijke compatibility matrix voor de ODbL en andere
licenties zoals voor open source licenties wel het geval is.

CC-BY is in principe wel mogelijk, maar je moet dan wel aan de
attribution eis van de CC-BY licentie voldoen door de attribution toe te
voegen aan de OSM copyright pagina.

http://www.openstreetmap.org/copyright

Voordat je die wijziging er door hebt ben je een flamewar verder. Dit is
een belangrijke reden waarom CBS wijken & buurten niet in OSM zijn
opgenomen, ondanks dat het wel mogelijk is met attribution.

De ODbL staat commercieel gebruik toe, dus CC-NC werken zijn daarmee
niet compatible.

CC-SA werken zijn ook problematisch, omdat de ODbL niet share-alike
genoeg is waardoor de CC-SA licentie het herlicenseren onder de ODbL
niet toe staat.

> Graag jullie mening.

Ik ben geen jurist, dus bovenstaande heeft geen juridische waarde. Door
mijn werkzaamheden voor Debian ben ik echter wel bekend met typische
licentie periekelen als deze. Op de legal-talk lijst zal je meer OSM
specifieke kennis vinden:

https://lists.openstreetmap.org/pipermail/legal-talk/

Mvg,

Bas

--
 GPG Key ID: 4096R/6750F10AE88D4AF1
Fingerprint: 8182 DE41 7056 408D 6146  50D1 6750 F10A E88D 4AF1

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Juridische eisen aan data voor import

Willy Bakker
Jo en Bas, bedankt voor jullie uitgebreide reacties! Het is voor mij weer een stuk duidelijker.

> Op 11 mrt. 2015 om 20:52 heeft Sebastiaan Couwenberg <[hidden email]> het volgende geschreven:
>
>> On 03/11/2015 08:23 PM, Willy Bakker wrote:
>> Stel je wilt data die beschikbaar is gesteld door een partij overnemen in
>> OpenStreetMap. Wat zijn dan de juridische eisen aan de data?
>> Als de data zich in het publieke domein bevinden (m.a.w. gepubliceerd zijn
>> met een 'public domain mark') of beschikbaar zijn gesteld onder een
>> Creative Commons Zero (CC0) licentie, lijkt het me geen probleem.
>
> Het opnemen van public-domain & CC0 data in OSM is geen probleem, want
> de data is expliciet vijgesteld van copyright.
>
>> Maar hoe zit dat met data waarvan niet duidelijk is wat de licentie voor
>> hergebruik is? Ik neem aan dat het overnemen van de data in OpenStreetMap
>> dan uitgesloten is.
>
> Als er geen duidelijke licentie voor de data is gelden automatisch de
> copyright regels waarbij alle rechten zijn voorbehouden aan de auteur.
>
> De auteur/copyright houder moet expliciet afstand nemen van deze
> exclusieve rechten door de werken onder een bepaalde licentie uit te
> brengen.
>
>> En wat als de data een CC-BY, CC-NC of CC-SA licentie hebben? Dan voorzie
>> ik toch ook problemen of heb ik het mis?
>
> De licentie van de werken die je in OSM wilt opnemen moeten
> herlicensering onder de ODbL toestaan zoals gebruikt voor de OSM database.
>
> Er is geen duidelijke compatibility matrix voor de ODbL en andere
> licenties zoals voor open source licenties wel het geval is.
>
> CC-BY is in principe wel mogelijk, maar je moet dan wel aan de
> attribution eis van de CC-BY licentie voldoen door de attribution toe te
> voegen aan de OSM copyright pagina.
>
> http://www.openstreetmap.org/copyright
>
> Voordat je die wijziging er door hebt ben je een flamewar verder. Dit is
> een belangrijke reden waarom CBS wijken & buurten niet in OSM zijn
> opgenomen, ondanks dat het wel mogelijk is met attribution.
>
> De ODbL staat commercieel gebruik toe, dus CC-NC werken zijn daarmee
> niet compatible.
>
> CC-SA werken zijn ook problematisch, omdat de ODbL niet share-alike
> genoeg is waardoor de CC-SA licentie het herlicenseren onder de ODbL
> niet toe staat.
>
>> Graag jullie mening.
>
> Ik ben geen jurist, dus bovenstaande heeft geen juridische waarde. Door
> mijn werkzaamheden voor Debian ben ik echter wel bekend met typische
> licentie periekelen als deze. Op de legal-talk lijst zal je meer OSM
> specifieke kennis vinden:
>
> https://lists.openstreetmap.org/pipermail/legal-talk/
>
> Mvg,
>
> Bas
>
> --
> GPG Key ID: 4096R/6750F10AE88D4AF1
> Fingerprint: 8182 DE41 7056 408D 6146  50D1 6750 F10A E88D 4AF1
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> [hidden email]
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl