Missing Maps in het GeoFort, 4 juni 2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Missing Maps in het GeoFort, 4 juni 2015

Rob Geldhof

Hallo allemaal,

 

Op donderdag 4 juni 2015 van 14:00 tot 17:00 wordt er op het GeoFort een Missing Maps event georganiseerd door JongGeo. Toegang is gratis, als je meedoet aan de BBQ achteraf wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor vervoer vanaf station Geldermalsen kan gezorgd worden. Meer informatie en aanmelden kan hier: http://jonggeo.nl/missing-maps/

 

De inzet van het HOT in Nepal toont aan dat goede kaarten voor kwetsbare gebieden onverminderd belangrijk zijn. In het bijzonder hopen we ook dat een aantal ervaren mappers bereid is om nieuwelingen bij te staan.

 

Voor vragen kun je terecht bij [hidden email]

 

Tot 4 juni!

 

Namens JongGeo

Rob Geldhof

 

 

 


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl