NJ Borrel: kom je met trein? Check NS storingen!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NJ Borrel: kom je met trein? Check NS storingen!

Just van den Broecke @Nexus10
Beste Mensen,

Bijv A'dam Zuid - Hilversum moet nu via Utrecht CS en kost plm 1u.

https://www.ns.nl/reisinformatie/actuele-situatie-op-het-spoor

Groet,

Just

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl