NS-poortjes

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NS-poortjes

Marc Zoutendijk
Op het forum heb ik een discussie gestart hoe de NS-poortjes getagd moeten worden.
Vooral van belang in situaties waarbij een (wandel) route door een station voert (zoals bv.in Woerden). Wandelaars zonder OV-chipkaart kunnen dan niet door het station.
Lees nog even wat daar staat:

De discussie heb ik verplaatst naar de wikipagina:

Willen jullie daar je bijdragen en overwegingen leveren?

Marc.


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NS-poortjes

Maarten Deen
On 2015-02-26 21:34, Marc Zoutendijk wrote:

> Op het forum heb ik een discussie gestart hoe de NS-poortjes getagd
> moeten worden.
>
> Vooral van belang in situaties waarbij een (wandel) route door een
> station voert (zoals bv.in Woerden). Wandelaars zonder OV-chipkaart
> kunnen dan niet door het station.
> Lees nog even wat daar staat:
> http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=30222 [1]
>
> De discussie heb ik verplaatst naar de wikipagina:
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:NS-poortjes [2]
>
> Willen jullie daar je bijdragen en overwegingen leveren?

Ik heb wat opmerkingen toegevoegd.

Maarten

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl