OSGeo.nl en OSM-NL Nieuwjaarsborrel: zo 13 jan 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

OSGeo.nl en OSM-NL Nieuwjaarsborrel: zo 13 jan 2019

Just van den Broecke @Nexus10
Beste Mensen,

TL;DR
zo 13 jan 2019 15:00 Cafe Dudok Hilversum
Info en opgeven via OSGeo.nl Meetup:
https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/256712195

Onze traditionele Nieuwjaarsborrel met OpenStreetMap Nederland in Cafe
Dudok, Hilversum t/o station NS, (bovenzaal) met ook weer aansprekende
presentaties. Ook maken we hier plannen voor 2019. Als je voorstellen
hebt of iets wilt organiseren, dit is een plek om te laten weten!

Ben je nooit eerder op een OSGeo.nl event geweest? Schroom niet om langs
te komen als je interesse hebt in Open Source en Open Data voor Geo.

Geef je via OSGeo.nl Meetup op (link boven). Laat in commentaar weten:

- als je iets wilt presenteren: project, oproep etc,
- indien ja: de duur van je presentatie: max 15 minuten
- of je aansluitend wel/niet blijft eten (eigen kosten)

Presentaties zijn tussen 15:30 - 16:30.

Met vriendelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl