Over die NWB data op maximumsnelheden.nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Over die NWB data op maximumsnelheden.nl

Floris Looijesteijn
Ik zie daar precies dezelfde 'fouten' als de laatste tijd ook in google
opduiken.

Zoals het al eerder door mij gemelde verdwijnen van de Prins Willem
Alexander weg die er toch echt gewoon nog rustig bij ligt.
( http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2009-April/008605.html )

Eigenlijk dus 2 vragen:

- Is het NWB hier fout?

- Gebruikt Google (indirect) het NWB?


Groet,
Floris


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl