Preannouncement nieuw.openstreet.nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Preannouncement nieuw.openstreet.nl

Stefan de Konink-3
De IRC mensen weten het al, we zijn bezig met een nieuwe tileserver.

Onze sponsor Oxilion had de volgende voorwaarden:
- hij moet snel zijn
- onafhankelijk van 'ontwikkel-processen'
- stabiliteit voorop


Voor die server hebben we nu een Gentoo installatie binnen KVM. Er is
4GB beschikbaar aan werkgeheugen en 150GB aan schijfruimte. Daarbinnen
gaan we een deel van de tiles prerenderen tot zoom 15, alles erna is 'on
demand' met caching.

Op de server staat verder:
- Cherokee Webserver
- OpenLayers (ol.openstreet.nl)
- Renderd (metatiles)
- PostgreSQL (voorlopig)

Op de planning staat ook het mirroren en hosten van onze git repository.


We sleutelen momenteel wat aan het uiterlijk van de kaarten site,
feedback is welkom, maar wat je nu ziet is nog niet klaar :)

Wil je zelf ook een kijkje nemen?
http://nieuw.openstreet.nl/

Ik sta persoonlijk open om de kaart in een andere projectie te zetten,
dan wel een eigen stylesheet te definieren. Maar ik wil mijn pijlen
richten op het vervangen van PostgreSQL ;)


Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl