Presentaties OSGeo.nl Dag 2014 en NJ Borrel online

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Presentaties OSGeo.nl Dag 2014 en NJ Borrel online

Just van den Broecke @Nexus10
Beste Mensen,

Op de OSGeo.nl [1] website staan de verslagen en presentaties van de
laatste twee events:

- OSGeo.nl Dag 2014 - 25 nov 2014 op GeoBuzz [2]
- Nieuwjaarsborrel met OSM NL - 11 jan 2015 Dudok [3]

Hartelijke groet,

--Just

[1] http://osgeo.nl
[2] http://osgeo.nl/2015/01/osgeo-nl-dag-2014-verslag-en-presentaties
[3] http://osgeo.nl/2015/01/nieuwjaarsborrel-2015-de-presentaties
_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl