Re: Auto routes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Auto routes

Maarten Deen
Roeland Douma wrote:

> Howdy,
>
> Het viel mij laatst op dat overal in Nederland bordjes met U verschijnen. Deze
> U-routes zijn officiele omleiding routes.
>
> http://www.rijkswaterstaat.nl/images/flyer%20vaste%20uitwijkroutes_tcm174-189614.pdf
>
> Het leek mij leuk deze routes te gaan taggen. Ik ben begonnen van de gene waar
> ik met enige regelmaat langs rij. Deze routes zijn goed te taggen met
>
> type = route
> route = detour
> ref = U*
>
> Het (eerste) resultaat is hier te zien:
> http://tile.openstreetmap.nl/~rullzer/routes/
>
>
> Maar waarom daar stommen met routes taggen. We zouden ook de routes voor het
> vervoeren van giftige stoffen kunnen gaan taggen (K14-bord
> http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersborden_-_Serie_K:_Bewegwijzering )
>
> Ook zijn er genoeg rondritten van de ANWB die we zouden kunnen taggen.
>
> Of de P-routes in de steden.

Ik heb deze week contact gehad met Harry Fluks die de website "Harry's
wegnummers" <http://wegnummers.autosnelwegen.nl/wegen/index.html> beheert.
Dat is een website met foto's van wegnummers, maar hij heeft ook een aantal
routes gedocumenteerd, zoals de ook uitwijkroutes.
De gegevens van de routes mogen we gebruiken om in OSM te mappen, hij heeft die
gegevens ook maar van internet verzameld. De foto's die hij op zijn site heeft
staan mogen we nadrukkelijk niet gebruiken, maar dat is ook niet zo'n probleem.

Ik heb e.e.a. in de wiki gezet:
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bestaande_geodata_hergebruiken#Uitwijkroutes>

Maarten

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl