Re: [Dutch] vanmiddag: gebruikersoverleg BAG

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] vanmiddag: gebruikersoverleg BAG

Gert-Jan van der Weijden

(maar even naar allebei de "tweelinglijsten")

 

highlights halfjaarlijkse gebruikersoverleg BAG.

ca 25 aanwezigen, van oa PostNL, OOV-sector (brandweer etc), gemeenten (met name afdelingen belastingzaken) en uiteraard de mensen van Kadaster (Martijn Klomp, Janette Storm) die voor beheer verantwoordelijk zijn en het Ministerie van IenM (Martijn Odijk) als opdrachtgever

 

- Actueel topic is de samenhang met de BGT (basisregistratie grootschalige topografie): wat stop je in welke basisregistraties. Die samenhang in "het stelsel van basisregistraties" maakt aanpassen van het datamodel lastig, als je hier trekt dondert er 2 basisregistraties verderop iets om ;-)

Streven is om de Wet BAG per 2017 "lichter" te maken, zodat kleine aanpassingen niet meer bij wet hoeven te worden geregeld.

 

-Inhoud: nog lopende discussie over alsnog opnemen van windturbines,  over gebruik van echte bogen (arcs) in de geometrie,  en over  3D geometrieën.

 

- Discussie over "Amerikaanse huisnummer": zie mailwisseling hieronder

 

- In de loop van 2015 komt er een vernieuwde webservice "BAG bevragen" (waarmee je detailinfo over een BAG-pand, BAG-verblijfsobject etc. kunt opvragen)

 

- In de loop van 2015 komt er (in samenwerking met PDOK) een vernieuwde geocodeerservice. Details nog niet bekend.

 

- Kwaliteit : de BAG is volgens inschatting van Kadaster ca. 99% op orde, al is dat lastig exact vast te stellen omdat we domweg niet weten hoeveel panden en verblijfsobjecten we in dit land hebben (dus we weten niet wat 100% is).

 

- Kwaliteitsdashboard: een (besloten) instrument voor bronhouders (=gemeenten) waarin met een reeks landelijke standaardqueries wordt getoond wat er schort aan de BAG-inhoud.

Dat kan gaan om verdachte bouwjaren (Amsterdam heeft 1005 als defaultwaarde), verdachte combinatie van oppervlakte en gebruiksdoel (onderwijs op 30 m2) etc.

Dit sloot mooi aan bij de recente "puzzelqueries" van Pander (Open Taal) waarin oa dubbele spaties in namen van openbare ruimte ("straatnamen") naar voren kwamen.

Met Kadaster afgesproken dat dit soort bevindingen vooralsnog het beste naar [hidden email] worden gestuurd (en dan even iets opmerken als "zoals afgesproken in het gebruikersoverleg BAG"). Het is dan aan Kadaster of zo'n query eenmalig of structureel in het dashboard wordt opgenomen.

 

-Noteer in de agenda: woensdag 30 september is er een gebruikersdag BAG/BRT/PDOK/Inspire. Naar alle waarschijnljkheid in Amersfoort.

 

- Ik ga met Janette Storm (en met jullie) nog even bedenken of bovenstaande interessant is om op een OSGeo.nl en/of OSM event verder uit te diepen

 

- Algemeen: ik heb een half jaar geleden bij Kadaster aangegeven dat ik het handig vond om hier vanuit OSgeo.nl aan te kunnen schuiven. Hoe structureel we dat doen weet ik nog niet: zo'n tripje naar Apeldoorn kost driekwart dag. Het liefst kijk ik per keer waar het is, en of iemand van ons dan toevalig handig kan aanschuiven.  Ook een beetje afhankelijk van agenda.

 

 

groet,

 

Gert-Jan

 

 

 

Van: Gertjan Idema [mailto:[hidden email]]
Verzonden: maandag 29 juni 2015 22:02
Aan: Edward Mac Gillavry
CC: Gert-Jan van der Weijden; [hidden email]
Onderwerp: Re: [Dutch] vanmiddag: gebruikersoverleg BAG

 

Ik denk het stratenplan van New York City. 5th Avenue, West 17th street etc.

Ik mijn linkje waren de DF van PDF weggevallen. Daarom nog even de volledige link, omdat het wel een interessant document is:
http://www.basisregistratiesienm.nl/binaries/basisregistraties-ienm/documenten/rapport/2015/04/09/rapport-werkgroep-3/defintief-rapport-advies-werkgroep-3-aan-ienm-publieksversie.PDF

@Gert-Jan
Waren er verder nog vermeldenswaardige zaken op het overleg?

Groeten, Gertjan


On Mon, 2015-06-29 at 21:49 +0200, Edward Mac Gillavry wrote:

Dankjewel voor de heldere uitleg van de problematiek. Maar wat is er nu "Amerikaans" aan?

EFrom: [hidden email]
To: [hidden email]; [hidden email]
CC: [hidden email]
Subject: RE: [Dutch] vanmiddag: gebruikersoverleg BAG
Date: Mon, 29 Jun 2015 21:35:21 +0200

10 punten!

Naast Nijmegen  en Lelystad komt het ook voor in Zevenaar, Wijchen en naar verluidt ook in Almere.

 

Er is geen eenduidige (BAG-)registratie, soms het het "straatnummer" aan de straatnaam geplakt, soms wordt het straatnummer vóór het huisnummer geplakt.

Beetje lastig voor met name de OOV sector, die hebben graag dat kruispunten uniek identificeerbaar zijn ("ongeval op de kruising van Zwanenveld met Zwanenveld

En zoals gertjan aangeeft: het speelt zich allemaal af in bloemkoolwijken waar oriëntatie toch al niet eenvoudig is.

 

Nog geen eenduidige oplossing, de BAG staat allebei toe (mits in overeenstemming met straatnaam cq huisnummerbesluit).

En nee, Plein 1813 in Den Haag is een ander geval ;-)

 

 

groet,

 

GJ

 

Van: Gertjan Idema [[hidden email]]
Verzonden: maandag 29 juni 2015 21:14
Aan: Edward Mac Gillavry
CC: Gert-Jan van der Weijden - Stichting OSGeo.nl; [hidden email]
Onderwerp: Re: [Dutch] vanmiddag: gebruikersoverleg BAG

 

Ik ook.
Wel heb ik een vermoeden. Ik las dat deze schrijfwijze onder anderen in Nijmegen en Lelystad gebruikt worden. Beide steden hebben wijken met straatnummers en huisnummers. Bijvoorbeeld Zwanenveld in Nijmegen. Het hele (bloemkool)wijkje heet Zwanenveld. De huisnummers zijn vier-cijferig, waarbij de 1e 2 cijfers het straatnummer binnen de wijk aangeven. In de BAG zijn de huisnummers 4-cijferig. Op de straatnaambordjes zijn de laatste 2 cijfers een beetje kleiner dan de eerste 2.
Lelystad heeft de 1e twee cijfers in de straatnaam gezet. Kempenaar 10 12 staat in de BAG met Kempenaar 10 als straatnaam en 12 als huisnummer.

Gertjan
(http://www.basisregistratiesienm.nl/binaries/basisregistraties-ienm/documenten/rapport/2015/04/09/rapport-werkgroep-3/defintief-rapport-advies-werkgroep-3-aan-ienm-publieksversie.P

On Mon, 2015-06-29 at 20:02 +0200, Edward Mac Gillavry wrote:

Ha Gert-Jan,

Benieuwd wat de strekking van punt 4 was!

Groetjes,

EdwardFrom: [hidden email]
To: [hidden email]
Date: Mon, 29 Jun 2015 10:37:03 +0200
Subject: [Dutch] vanmiddag: gebruikersoverleg BAG

hallo lijst,

 

Ik schuif straks (13u) aan bij het pakweg halfjaarlijkse gebruikersoverleg BAG zoals dat door Kadaster wordt georganiseerd.

Met name om eens te proeven wat dit overleg is en doet.

 

De agenda is als volgt:

1. Opening & vaststellen agenda

2. Verslag vergadering 29 sept 2014

3. Mededelingen

4. Amerikaanse schrijfwijze openbare ruimten

5. Stand v zaken evaluatie Wet BAG

6. Kwaliteitsdashboard BAG

7. releases

8. Rondvraag, en punten voor volgend overleg.

 

 

Met name punt 4 vind ik intrigerend !

 

Mocht je nog aandachtspunten hebben die ik onder de arm moet meenemen, schiet die dan nog even naar me toe.

 

 

 

groet,

 

Gert-Jan

 

 

==  aanstaande zaterdag 4 juli: GeoDoedag Enschede  ==

==  www.meetup.com/OSGeoNL/events/223014171  ==
_______________________________________________ Dutch mailing list [hidden email] http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

 
 
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch


 

 


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl