Re: Talk-nl Digest, Vol 125, Issue 1

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Talk-nl Digest, Vol 125, Issue 1

Maarten Storm
Beste Gideon,
De Nederlandse overheid (dus ook gemeenten) zijn verplicht om gebruik te maken van de basisregistraties, voor zover deze geschikt zijn voor de werkzaamheden. Hebben jullie al gekeken naar de Basisregistratie Topografie (BRT, in beheer bij het Kadaster) of de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, waar jullie als gemeente zelf een van de bronhouders van zijn)? En anders is het Nationaal Wegenbestand (NWB) wellicht ook nog een optie.
Volgens mij is er voor het wegennetwerk in OSM niet een reguliere import vanuit een van de genoemde registraties (uitgezonderd misschien grote nieuwbouwprojecten). Qua updatefrequentie ben je dan dus afhankelijk van de community.

Groet, Maarten.

Maarten Storm
Geo-informatie Specialist

----------------------------------------------------------------------
Date: Wed, 6 Sep 2017 11:53:09 +0000
From: "Biegstraaten, Gideon" <[hidden email]>
Subject: [OSM-talk-nl] OSM gebruiken om gemeentelijke data aan te
    koppelen
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Hallo,
Vanuit de gemeente Utrecht hebben we momenteel een GIS systeem (Qgis), waar we onze diverse data (zoals mobiliteitsdatatellingen, sensordata, etc) in kunnen visualiseren. Ons verkeersmodelnetwerk vormt de basis waar we onze mobiliteit georiënteerde geodata aan koppelen.

We zijn momenteel op zoek naar het meest voor de hand liggende consistente netwerk (idealiter voor alle modaliteiten maar in beginsel voor auto/vracht/ov en fiets) waar we onze mobiliteit georiënteerde geodata en mogelijk ook andere data aan kunnen koppelen.

Mijn vraag is hoe zit het precies met:

-      de verversingsfrequentie van de netwerken in OSM (hoe vaak worden de netwerken ververst/ge update);

-      hoe vindt precies de update plaats (houden de diverse wegvakken hun unieke kenmerk (OSM-ID) of wijzigen die).

Met vriendelijke groet,G.J.P. Biegstraaten (Gideon),

Adviseur_ProjectleiderGemeente Utrecht

Milieu en Mobiliteit

Expertise MobiliteitPostadres Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1, 9e verdieping, 3521 AZ, Utrecht

Telefoon 06 - 1745 7547 Fax 030 - 286 4815


Internet www.utrecht.nl/startpagina/verkeer-en-bereikbaarheid/<http://www.utrecht.nl/startpagina/verkeer-en-bereikbaarheid/>

Aanwezig ma, wo en doDenk aan het milieu voordat u deze e-mail print-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...

------------------------------

Subject: Digest Footer

_______________________________________________
Talk-nl mailing list


------------------------------

End of Talk-nl Digest, Vol 125, Issue 1
***************************************

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: OSM gebruiken om gemeentelijke data aan te koppelen

Reinier Battenberg-2
Hi Gideon & Maarten,

Het is waar dat de officiele data ergens anders is, en dat je afhankelijk bent
van 'de community', maar

Iedereen is natuurlijk ook zelf de community. En als er geen imports zijn op
basis van de BRT, dan kun je die doen.
Het voordeel van het  OSM is dat er verschillende tools om
verkeersstroomanalyses te maken die OSM data als input accepteren.[1] Of om op
basis van metingen verkeers stromen te visualiseren. [2] Of andere random
coole dingen.[3][4]

Ik weet niet genoeg van de details van het BKR formaat, en het kan zijn dat
dat ook universeel genoeg is om met verschillende (open-source) tools te
gebruiken, maar over het algemeen zijn de mogelijkheden van formaten die over
de hele wereld worden gebruikt wat ruimer dan nationale standaarden.

Groeten,

Reinier

[1] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Simulators

[2] https://github.com/opentraffic/otv2-platform

[3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Blender

[4] https://demo.f4map.com/
#lat=52.0885042&lon=5.1191844&zoom=16&camera.theta=71.471

On Thursday, 7 September 2017 07:14:58 CEST Maarten Storm wrote:

> Beste Gideon,De Nederlandse overheid (dus ook gemeenten) zijn verplicht om
> gebruik te maken van de basisregistraties, voor zover deze geschikt zijn
> voor de werkzaamheden. Hebben jullie al gekeken naar de Basisregistratie
> Topografie (BRT, in beheer bij het Kadaster) of de Basisregistratie
> Grootschalige Topografie (BGT, waar jullie als gemeente zelf een van de
> bronhouders van zijn)? En anders is het Nationaal Wegenbestand (NWB)
> wellicht ook nog een optie.Volgens mij is er voor het wegennetwerk in OSM
> niet een reguliere import vanuit een van de genoemde registraties
> (uitgezonderd misschien grote nieuwbouwprojecten). Qua updatefrequentie ben
> je dan dus afhankelijk van de community. Groet, Maarten.
>
> Maarten StormGeo-informatie Specialist
> ----------------------------------------------------------------------
> Date: Wed, 6 Sep 2017 11:53:09 +0000
> From: "Biegstraaten, Gideon" <[hidden email]>
> To: "'[hidden email]'" <[hidden email]>
> Subject: [OSM-talk-nl] OSM gebruiken om gemeentelijke data aan te
>     koppelen
> Message-ID:
>     <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
> Hallo,
> Vanuit de gemeente Utrecht hebben we momenteel een GIS systeem (Qgis), waar
> we onze diverse data (zoals mobiliteitsdatatellingen, sensordata, etc) in
> kunnen visualiseren. Ons verkeersmodelnetwerk vormt de basis waar we onze
> mobiliteit georiënteerde geodata aan koppelen.
>
> We zijn momenteel op zoek naar het meest voor de hand liggende consistente
> netwerk (idealiter voor alle modaliteiten maar in beginsel voor
> auto/vracht/ov en fiets) waar we onze mobiliteit georiënteerde geodata en
> mogelijk ook andere data aan kunnen koppelen.
>
> Mijn vraag is hoe zit het precies met:
>
> -      de verversingsfrequentie van de netwerken in OSM (hoe vaak worden de
> netwerken ververst/ge update);
>
> -      hoe vindt precies de update plaats (houden de diverse wegvakken hun
> unieke kenmerk (OSM-ID) of wijzigen die).
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
> G.J.P. Biegstraaten (Gideon),
>
> Adviseur_Projectleider
>
>
>
>
>
>
>
> Gemeente Utrecht
>
>
>
>
>
> Milieu en Mobiliteit
>
>
>
>
>
> Expertise Mobiliteit
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Postadres Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht
>
>
>
>
>
> Bezoekadres Stadsplateau 1, 9e verdieping, 3521 AZ, Utrecht
>
>
>
>
>
> Telefoon 06 - 1745 7547 Fax 030 - 286 4815
>
>
>
>
>
> E-mail [hidden email]<mailto:[hidden email]>
>
>
>
>
>
> Internet
> www.utrecht.nl/startpagina/verkeer-en-bereikbaarheid/<http://www.utrecht.nl
> /startpagina/verkeer-en-bereikbaarheid/>
>
>
>
>
>
> Aanwezig ma, wo en do
>
>
>
> Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
>
>
>
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20170906/2caf
> 83e4/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Digest Footer
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> [hidden email]
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
>
> ------------------------------
>
> End of Talk-nl Digest, Vol 125, Issue 1
> ***************************************


--
groeten/regards,

Reinier Battenberg
Mountbatten
tel: +31 687 348 845
twitter: @batje
skype: reinierbattenberg

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl