Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

Ster, Eric van der  (CIV)

Beste OSM-ers

 

Om te beginnen zal ik mij even voorstellen: Eric van der Ster. Ik werk bij de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat.

Op de bijeenkomst op het Geofort is het idee ontstaan om een sessie te organiseren om de mogelijkheden van samenwerking tussen OSM en RWS te verkennen.

 

Rijkswaterstaat is beheerder van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem, de bijbehorende data en een aantal nationale basisbestanden. Al langere tijd stelt Rijkswaterstaat data open voor hergebruik. Per 1-1-2015 is daar een grote impuls aangegeven door een groot deel van de Rijkswaterstaat data open te stellen voor hergebruik. Dat hergebruik is voor RWS belangrijk: het helpt RWS de kwaliteit van de data te verbeteren én het hergebruik versterkt de beleidsdoelstellingen op het gebied van leefomgeving/milieu, bereikbaarheid en veiligheid.

 

 

De brainstormsessie is op 19 september 2015 van 11:00-17:00. Locatie is nog niet definitief (vermoedelijk Utrecht). Op basis van wat heen -en weer mailen is het volgende programma ontstaan:

 

1.    thema "Community & Organisatie"

Doel: Hoe kunnen RWS en OSM Nederland gezamenlijk een omvangrijke en actieve community creëren, waar zowel Rijkswaterstaat als OSM van profiteren om relevante onderliggende databases zo betrouwbaar mogelijk te houden tegen minimale kosten?

 

2.    thema "Open data, hergebruik en feedback”

Doel:  Op welke manier creëren we een eco-systeem van data, waarbij zowel OSM als Rijkswaterstaat profiteren van de kwaliteit en actualiteit van de data van elkaar?

 

 

3.    thema “Dataproeverij”

Doel: Aan de slag met de data in de praktijk. Aan de hand van concrete vraagstukken gezamenlijk werken aan oplossingen.

 

Suggesties en aanmeldingen zijn uiteraard welkom. (bij [hidden email] met naam en bij voorkeur met interessegebied ).

 

Met vriendelijke groet,

Eric van der Ster
Coordinerend/Specialistisch Adviseur
.................................................................................
Strategie en Beleid

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Derde Werelddreef 1 | 2622 HA Delft
Postbus 5023 | 2600 GA Delft
.................................................................................
T: +31-15-275 7345
M: +31-6-51435420


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

St Niklaas
Beste Eric van der Ster,
 
Dat lijkt mij een goed idee.
Dan kan ik eindelijk eens het project Zeesluizen IJmuiden afsluiten. Waar ik kan lopen heb ik al in beeld gebracht, maar het sluizen gebied is om veiligheids- of douanerechten deugdelijk omheint. En slecht toegankelijk en nu komt er ook nog een sluis bij. Die toegankelijkheid speelt ook een rol bij de Beatrixsluizen te Vreeswijk en de inlaatsluizen bij Tiel.
Maar mijn vraag is worden al die gegevens van de kanalen, vaarwegen met bruggen, sluizen,  stuwen en andere onder het Rijk vallende wegen dan importeerbaar of beschikbaar voor inzage ?
Een brug als de Brieneroord is bijvoorbeeld in particulierbeheer voor OSM niet meetbaar.
 
Met een vriendelijke groet,
 
Hendrikklaas 

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

Frank Steggink
In reply to this post by Ster, Eric van der (CIV)
Beste Eric,

Met je goedvinden stuur ik je oproep tevens door naar de OSGeo.nl
mailinglijst. Daar zitten ook veel mensen die OSM kennen en een goede
inbreng kunnen leveren, maar die misschien niet OSM talk-nl in de gaten
houden.

Verder zou ik speciale aandacht willen vragen voor mensen die betrokken
zijn bij of bijdragen aan OpenSeaMap. Weet iemand of hier ook
Nederlanders bij betrokken zijn? Dit i.v.m. de schat aan gegevens die
Rijkswaterstaat heeft over water.

Groeten,

Frank Steggink


On 9-6-2015 11:36, Ster, Eric van der (CIV) wrote:

>
> Beste OSM-ers
>
> Om te beginnen zal ik mij even voorstellen: Eric van der Ster. Ik werk
> bij de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat.
>
> Op de bijeenkomst op het Geofort is het idee ontstaan om een sessie te
> organiseren om de mogelijkheden van samenwerking tussen OSM en RWS te
> verkennen.
>
> Rijkswaterstaat is beheerder van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet
> en hoofdwatersysteem, de bijbehorende data en een aantal nationale
> basisbestanden. Al langere tijd stelt Rijkswaterstaat data open voor
> hergebruik. Per 1-1-2015 is daar een grote impuls aangegeven door een
> groot deel van de Rijkswaterstaat data open te stellen voor
> hergebruik. Dat hergebruik is voor RWS belangrijk: het helpt RWS de
> kwaliteit van de data te verbeteren én het hergebruik versterkt de
> beleidsdoelstellingen op het gebied van leefomgeving/milieu,
> bereikbaarheid en veiligheid.
>
> De brainstormsessie is op 19 september 2015 van 11:00-17:00. Locatie
> is nog niet definitief (vermoedelijk Utrecht). Op basis van wat heen
> -en weer mailen is het volgende programma ontstaan:
>
> 1.    thema "Community & Organisatie"
>
> Doel: Hoe kunnen RWS en OSM Nederland gezamenlijk een omvangrijke en
> actieve community creëren, waar zowel Rijkswaterstaat als OSM van
> profiteren om relevante onderliggende databases zo betrouwbaar
> mogelijk te houden tegen minimale kosten?
>
> 2.    thema "Open data, hergebruik en feedback”
>
> Doel:  Op welke manier creëren we een eco-systeem van data, waarbij
> zowel OSM als Rijkswaterstaat profiteren van de kwaliteit en
> actualiteit van de data van elkaar?
>
> 3.    thema “Dataproeverij”
>
> Doel: Aan de slag met de data in de praktijk. Aan de hand van concrete
> vraagstukken gezamenlijk werken aan oplossingen.
>
> Suggesties en aanmeldingen zijn uiteraard welkom. (bij
> [hidden email] met naam en bij voorkeur met interessegebied ).
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Eric van der Ster
> Coordinerend/Specialistisch Adviseur
> .................................................................................
>
> Strategie en Beleid
>
> Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
> Derde Werelddreef 1 | 2622 HA Delft
> Postbus 5023 | 2600 GA Delft
> .................................................................................
>
> T: +31-15-275 7345
> M: +31-6-51435420
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> [hidden email]
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

Ster, Eric van der  (CIV)
In reply to this post by St Niklaas

Hallo Hendrikklaas,

 

Vanaf 1 januari 2015 heeft RWS via data.overheid.nl zo’n 75% van de data opengesteld. De rest volgt dit jaar. De data die je noemt is in mijn beleving en openbaar (ter inzage via een WOB) én/of Open Data.

 

Kennelijk zoek je data van andere kwaliteit of heb je de data niet gevonden. Heb je al eens contact gehad met de service desk data van RWS?

 

Met vriendelijke groet,

Eric van der Ster
Coordinerend/Specialistisch Adviseur
.................................................................................
Strategie en Beleid

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Derde Werelddreef 1 | 2622 HA Delft
Postbus 5023 | 2600 GA Delft
.................................................................................
T: +31-15-275 7345
M: +31-6-51435420

Van: St Niklaas [mailto:[hidden email]]
Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 17:42
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

 

Beste Eric van der Ster,
 
Dat lijkt mij een goed idee.
Dan kan ik eindelijk eens het project Zeesluizen IJmuiden afsluiten. Waar ik kan lopen heb ik al in beeld gebracht, maar het sluizen gebied is om veiligheids- of douanerechten deugdelijk omheint. En slecht toegankelijk en nu komt er ook nog een sluis bij. Die toegankelijkheid speelt ook een rol bij de Beatrixsluizen te Vreeswijk en de inlaatsluizen bij Tiel.
Maar mijn vraag is worden al die gegevens van de kanalen, vaarwegen met bruggen, sluizen,  stuwen en andere onder het Rijk vallende wegen dan importeerbaar of beschikbaar voor inzage ?
Een brug als de Brieneroord is bijvoorbeeld in particulierbeheer voor OSM niet meetbaar.
 
Met een vriendelijke groet,
 
Hendrikklaas 


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

Milo van der Linden-5
Hallo Eric,

Wat ik een hele leuke toevoeging van Rijkswaterstaat zou vinden, en volgens mij sluit dit aan op wat Hendrikklaas bedoelt, is wanneer terreinen die normaal niet publiek toegankelijk zijn op afspraak open zouden kunnen worden gesteld voor geinteresseerde openstreetmappers zoals Hendrikklaas. Zou dat eventueel tot de mogelijkheden behoren? Het zou een leuke aanvulling en prikkel kunnen zijn!

Met vriendelijke groet,

Milo

Op 10 juni 2015 09:17 schreef Ster, Eric van der (CIV) <[hidden email]>:

Hallo Hendrikklaas,

 

Vanaf 1 januari 2015 heeft RWS via data.overheid.nl zo’n 75% van de data opengesteld. De rest volgt dit jaar. De data die je noemt is in mijn beleving en openbaar (ter inzage via een WOB) én/of Open Data.

 

Kennelijk zoek je data van andere kwaliteit of heb je de data niet gevonden. Heb je al eens contact gehad met de service desk data van RWS?

 

Met vriendelijke groet,

Eric van der Ster
Coordinerend/Specialistisch Adviseur
.................................................................................
Strategie en Beleid

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Derde Werelddreef 1 | 2622 HA Delft
Postbus 5023 | 2600 GA Delft
.................................................................................
T: <a href="tel:%2B31-15-275%207345" value="+31152757345" target="_blank">+31-15-275 7345
M: <a href="tel:%2B31-6-51435420" value="+31651435420" target="_blank">+31-6-51435420

Van: St Niklaas [mailto:[hidden email]]
Verzonden: dinsdag 9 juni 2015 17:42
Aan: OpenStreetMap NL discussion list
Onderwerp: Re: [OSM-talk-nl] Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

 

Beste Eric van der Ster,
 
Dat lijkt mij een goed idee.
Dan kan ik eindelijk eens het project Zeesluizen IJmuiden afsluiten. Waar ik kan lopen heb ik al in beeld gebracht, maar het sluizen gebied is om veiligheids- of douanerechten deugdelijk omheint. En slecht toegankelijk en nu komt er ook nog een sluis bij. Die toegankelijkheid speelt ook een rol bij de Beatrixsluizen te Vreeswijk en de inlaatsluizen bij Tiel.
Maar mijn vraag is worden al die gegevens van de kanalen, vaarwegen met bruggen, sluizen,  stuwen en andere onder het Rijk vallende wegen dan importeerbaar of beschikbaar voor inzage ?
Een brug als de Brieneroord is bijvoorbeeld in particulierbeheer voor OSM niet meetbaar.
 
Met een vriendelijke groet,
 
Hendrikklaas 


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
--
http://www.dogodigi.net
Milo van der Linden
web: dogodigi
tel: +31-6-16598808

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Uitnodiging voor brainstormsessie samenwerking OSM-RWS.

Sebastiaan Couwenberg
> Wat ik een hele leuke toevoeging van Rijkswaterstaat zou vinden, en
> volgens
> mij sluit dit aan op wat Hendrikklaas bedoelt, is wanneer terreinen die
> normaal niet publiek toegankelijk zijn op afspraak open zouden kunnen
> worden gesteld voor geinteresseerde openstreetmappers zoals Hendrikklaas.
> Zou dat eventueel tot de mogelijkheden behoren? Het zou een leuke
> aanvulling en prikkel kunnen zijn!

Ik wil dit voorstel graag onderstrepen.

Nederlandse Mapping Parties waarbij daadwerkelijk gemapped wordt zijn
alweer een flinke tijd geleden, het gezamelijk mappen van RWS terreinen
lijkt mij een geweldige gelegenheid om met OSM mappers en RWS personeel
samen te werken.

Mvg,

Bas


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl