Update: FOSSGIS en OSGeo Codesprint Bonn deze week - ook live!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Update: FOSSGIS en OSGeo Codesprint Bonn deze week - ook live!

Just van den Broecke @Nexus10
Beste Mensen,

Grusse aus (Basecamp) Bonn!

De FOSSGIS is de jaarlijkse Duitstalige (D-A-CH) FOSS4G conferentie van
FOSSGIS E.V., zeg maar de Duitstalige OSGeo en OpenStreetMap afdeling.

Dit jaar 21-23 maart in Bonn, bijna 500 mensen!, tegelijk met de OSGeo
codesprint aldaar in Basecamp. Hoewel Duitstalig, zijn er ook altijd een
aantal uit NL aanwezig en zijn veel praatjes goed te volgen.

Techniek is altijd op orde: je kunt FOSSGIS live volgen:

[1] https://streaming.media.ccc.de/fossgis18

of later terugkijken:

[2] https://media.ccc.de/c/fossgis2018

Hartelijke groet,

--Just

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl