Url

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Url

ronald-2
Op de volgende web-pagina
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:url
wordt de mogelijkheid genoemd om de volgende eigenschap toe te voegen:
url=*

bijvoorbeeld bij een restaurant:
url= www.debeukenhof.nl

Het is mij niet duidelijk of dit nog een voorstel is of al aangenomen.

Wat wel voor mij duidelijk is het volgende:
in Nederland hebben bijna alle scholen, dorpen, steden, café's, restaurants,
sportclub's enzovoort een eigen website.

Ik kan mij voorstellen dat op een gegeven moment het zover komt dat men op
een icoontje klikt, of of layoutje van de camping klikt, of via extra
openklappende menuutjes naar de relevante website gaat.
Dit lukt natuurlijk alleen maar als deze websites al zijn ingevoerd.

Kan iemand mij inlichten over het volgende:
Is bovenstaande key al officieel?
Is het zinvol om dit toe te voegen (of ben ik dan de enige)?

Ronald


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Url

Stefan de Konink-3
Ronald wrote:
> Kan iemand mij inlichten over het volgende:
> Is bovenstaande key al officieel?
> Is het zinvol om dit toe te voegen (of ben ik dan de enige)?

Gewoon toevoegen :)


Stefan

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl