Voorstel mechanical edit van onjuiste/niet relevante gegevens.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Voorstel mechanical edit van onjuiste/niet relevante gegevens.

Marc Zoutendijk

Dit bericht is ook (met betere opmaak) te lezen op het forum:


Bij het testen van OpenPoiMap [1] (aka taglocator) stuitte ik een aantal malen op de volgende verwijzing:

source_ref=gpsfietsroutes.nl

tevens zag ik:

gpsfietsroutes_nl_ref=nnnnn

De website gpsfietsroutes.nl [2] bestaat niet meer en verwijst bovendien naar een website van FietsConnect waarop ook al niets valt te zien.

Bovenstaande link (naar een dus niet meer functionerende website) komt ruim 2500 keer voor in Nederland. Ik geloof niet (maar heb dat niet onderzocht) dat de website buiten Nederland is gebruikt.

Naar aanleiding hiervan is op het forum een discussie gevoerd, en ik vraag iedereen die nu op dit bericht wil reageren, die forumdiscussie ook te lezen zodat we niet allerlei argumenten gaan herhalen.

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=30998

Mijn voorstel is het volgende:

Middels een zgn. mechanical edit wil ik de OSM-dataset opschonen en ontdoen van deze niet meer relevante gegevens. Het gaat dus om het verwijderen van de tag:

source_rcn 

als, en ook alléén maar als deze verwijst naar gpsfietsroutes.nl

en het verwijderen van de daarbijbehorende:

gpsfietsroutes_nl_ref=nnnnn


Ik wil dat doen middels een mechanical edit waarvoor ik een speciaal account heb aangemaakt: marczoutendijk_mechanical.

Bij deze edit worden dus in één keer alle betreffende nodes gewijzigd.

Er wordt geen enkele node verwijderd en de geschiedenis van de dataset blijft volledig behouden. Wel kan het voorkomen dat na verwijdering van bovenstaande gegevens een node overblijft waarop geen enkele tag staat. Het gaat dan vaak om fietsknooppunten die verplaatst zijn, waarbij degene die ze heeft verplaatst niet de overige tags heeft meegenomen.


Waarom?

De belangrijkste reden voor deze opschoning is dat het aanwezig zijn van niet relevante of ronduit verkeerde informatie ervoor zorgt dat allerlei overige software die gebruik maakt van die data, ook niet meer goed werkt en ook die onjuiste gegevens gaat verspreiden.

Een voorbeeld daarvan is bv. de mogelijkheid die ik in openpoimap heb zitten om, als er een molen op de kaart staat [3], óók een link te geven naar de molendatabase. Die link staat in de OSM database. Nu besluit de beheerder van de molendatabase ermee te stoppen. Vanaf dat moment krijgt iedereen die in openpoimap een externe molenlink aanklikt een niet werkende website te zien. Pas als ik zelf weet dat dat het geval is kan ik openpoimap aanpassen. Maar veel beter is het als de bron van de fout wordt aangepakt en niet meer bestaat. Dan merkt openpoimap er niets van en functioneert foutloos. Hooguit zal een gebruiker zien dat er minder informatie is te zien dan in het verleden, maar hij wordt niet doorgestuurd naar een niet (meer) bestaande website.

En zo zijn er veel meer kaarttools en apps (ook uit het verleden) die, gebruikmakend van de OSM data, beter functioneren - en gebruikersvriendelijker - als ze kunnen putten uit betrouwbare data.


Wanneer?

Ik wil deze verwijdering in augustus 2015 gaan uitvoeren, nadat op deze mailinglist en het forum nog reacties kunnen worden gegeven.

Het staat eenieder natuurlijk vrij om zelf al - zodra hij deze tags ergens tegenkomt - voor verwijdering te zorgen.

Marc.

[1] http:openpoimap.org

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Voorstel mechanical edit van onjuiste/niet relevante gegevens.

Milo van der Linden-5

+1. Goed idee.

On May 16, 2015 6:25 PM, "Marc Zoutendijk" <[hidden email]> wrote:

Dit bericht is ook (met betere opmaak) te lezen op het forum:


Bij het testen van OpenPoiMap [1] (aka taglocator) stuitte ik een aantal malen op de volgende verwijzing:

source_ref=gpsfietsroutes.nl

tevens zag ik:

gpsfietsroutes_nl_ref=nnnnn

De website gpsfietsroutes.nl [2] bestaat niet meer en verwijst bovendien naar een website van FietsConnect waarop ook al niets valt te zien.

Bovenstaande link (naar een dus niet meer functionerende website) komt ruim 2500 keer voor in Nederland. Ik geloof niet (maar heb dat niet onderzocht) dat de website buiten Nederland is gebruikt.

Naar aanleiding hiervan is op het forum een discussie gevoerd, en ik vraag iedereen die nu op dit bericht wil reageren, die forumdiscussie ook te lezen zodat we niet allerlei argumenten gaan herhalen.

http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=30998

Mijn voorstel is het volgende:

Middels een zgn. mechanical edit wil ik de OSM-dataset opschonen en ontdoen van deze niet meer relevante gegevens. Het gaat dus om het verwijderen van de tag:

source_rcn 

als, en ook alléén maar als deze verwijst naar gpsfietsroutes.nl

en het verwijderen van de daarbijbehorende:

gpsfietsroutes_nl_ref=nnnnn


Ik wil dat doen middels een mechanical edit waarvoor ik een speciaal account heb aangemaakt: marczoutendijk_mechanical.

Bij deze edit worden dus in één keer alle betreffende nodes gewijzigd.

Er wordt geen enkele node verwijderd en de geschiedenis van de dataset blijft volledig behouden. Wel kan het voorkomen dat na verwijdering van bovenstaande gegevens een node overblijft waarop geen enkele tag staat. Het gaat dan vaak om fietsknooppunten die verplaatst zijn, waarbij degene die ze heeft verplaatst niet de overige tags heeft meegenomen.


Waarom?

De belangrijkste reden voor deze opschoning is dat het aanwezig zijn van niet relevante of ronduit verkeerde informatie ervoor zorgt dat allerlei overige software die gebruik maakt van die data, ook niet meer goed werkt en ook die onjuiste gegevens gaat verspreiden.

Een voorbeeld daarvan is bv. de mogelijkheid die ik in openpoimap heb zitten om, als er een molen op de kaart staat [3], óók een link te geven naar de molendatabase. Die link staat in de OSM database. Nu besluit de beheerder van de molendatabase ermee te stoppen. Vanaf dat moment krijgt iedereen die in openpoimap een externe molenlink aanklikt een niet werkende website te zien. Pas als ik zelf weet dat dat het geval is kan ik openpoimap aanpassen. Maar veel beter is het als de bron van de fout wordt aangepakt en niet meer bestaat. Dan merkt openpoimap er niets van en functioneert foutloos. Hooguit zal een gebruiker zien dat er minder informatie is te zien dan in het verleden, maar hij wordt niet doorgestuurd naar een niet (meer) bestaande website.

En zo zijn er veel meer kaarttools en apps (ook uit het verleden) die, gebruikmakend van de OSM data, beter functioneren - en gebruikersvriendelijker - als ze kunnen putten uit betrouwbare data.


Wanneer?

Ik wil deze verwijdering in augustus 2015 gaan uitvoeren, nadat op deze mailinglist en het forum nog reacties kunnen worden gegeven.

Het staat eenieder natuurlijk vrij om zelf al - zodra hij deze tags ergens tegenkomt - voor verwijdering te zorgen.

Marc.


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl