Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

classic Classic list List threaded Threaded
17 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
Een vraagje aan de persoon die instaat voor het renderen van de
wandelroutes op tile.openstreetmap.nl:

Is het mogelijk om net zoals bij de fietsroutes verschillende layers te
maken voor de netwerken lwn/rwn/nwn? Of indien dat niet mogelijk is
toch minstens verschillende kleuren voor de drie netwerken te voorzien?
De drie netwerken staan volledig los van elkaar, maar op dit moment is
alles blauw en het is nagenoeg onmogelijk op sommige plaatsen om nog de
juiste route te kunnen volgen...

Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
Ben Laenen wrote:

> Een vraagje aan de persoon die instaat voor het renderen van de
> wandelroutes op tile.openstreetmap.nl:

Bedoel je www.openwandelkaart.nl ?

> Is het mogelijk om net zoals bij de fietsroutes verschillende layers te
> maken voor de netwerken lwn/rwn/nwn? Of indien dat niet mogelijk is
> toch minstens verschillende kleuren voor de drie netwerken te voorzien?
> De drie netwerken staan volledig los van elkaar, maar op dit moment is
> alles blauw en het is nagenoeg onmogelijk op sommige plaatsen om nog de
> juiste route te kunnen volgen...

Ja, dat is zeker wel mogelijk. Ik ben op het moment bezig met
www.openfietskaart.nl, en daarna komen de wandelroutes aan de beurt.

Welke kleuren passen het beste bij welk netwerk? Dezelfde indeling als
bij de fietsroutes (n=rood/r=blauw/l=groen), of wellicht iets anders? Is
er een overwegende kleurstelling op de actuele route-aanduidingen?

--
Lennard

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
On Monday 13 April 2009, Lennard wrote:
> Bedoel je www.openwandelkaart.nl ?

Inderdaad

> Ja, dat is zeker wel mogelijk. Ik ben op het moment bezig met
> www.openfietskaart.nl, en daarna komen de wandelroutes aan de beurt.
>
> Welke kleuren passen het beste bij welk netwerk? Dezelfde indeling
> als bij de fietsroutes (n=rood/r=blauw/l=groen), of wellicht iets
> anders? Is er een overwegende kleurstelling op de actuele
> route-aanduidingen?

Tja, dat zal ook wel wat van de Nederlandse routes afhangen. In België
zijn de nwn routes allemaal wit-rood of geel-rood. De rwn (de
knooppuntennetwerken) is hier donkerrood, maar in Nederland zijn de
kleuren groen en geel. En lwn is zoals bij fietsroutes een allegaartje
aan kleuren en alle kleuren komen voor.

't Is dan ook best om een "colour" tag te lezen (je kan je voorlopig wel
beperken tot de basiskleuren als "green", "yellow", "blue" enzovoort en
als je de kleur niet herkent de standaard weergeven)

Voorbeelden van hoe ik het zelf render:

http://wiki.openstreetmap.org/images/7/75/Belgium-walkingnetwork-scheldeland.png
dunste lijnen zijn lwn, donkerrode zijn rwn en de wit-rode en geel-rode
zijn nwn

http://wiki.openstreetmap.org/images/a/ad/Belgium-walkingroutes-boechout-vremde.png
(adblocker misschien afzetten want er zit "/ad/" in die link)
dit toont dat het een stuk leesbaarder is als de lwn routes in de juiste
kleur worden gerenderd dan alles in dezelfde kleur.
Let ook op bijvoorbeeld de stippellijntjes voor de verkorte routes (die
hebben de tag "state=alternate" in hun relatie)

Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Cartinus
Hier zie je meteen waarom ik de splitsing in nwn/rwn/lwn niet prettig vind
voor wandelroutes. Ik zou (voor tenminste een deel van de routes) bij de
network tag liever invullen waartoe de route echt behoord.

Dus:
* network=law voor landelijke routes (rood-witte markering)
* network=streekpad voor streekpaden (rood-gele markering)
* network=ns voor NS wandelroutes (rood-witte markering met NS logo)
* network=regional voor de regionale wandelroutenetwerken
  (groene achtergrond met gele tekst)
* network=local + colour=* voor de meeste lokale wandelingetjes

--
m.v.g.,
Cartinus

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
On Monday 13 April 2009, Cartinus wrote:

> Hier zie je meteen waarom ik de splitsing in nwn/rwn/lwn niet prettig
> vind voor wandelroutes. Ik zou (voor tenminste een deel van de
> routes) bij de network tag liever invullen waartoe de route echt
> behoord.
>
> Dus:
> * network=law voor landelijke routes (rood-witte markering)
> * network=streekpad voor streekpaden (rood-gele markering)
> * network=ns voor NS wandelroutes (rood-witte markering met NS logo)
> * network=regional voor de regionale wandelroutenetwerken
>   (groene achtergrond met gele tekst)
> * network=local + colour=* voor de meeste lokale wandelingetjes

Bah, de slitsing is nu gemaakt en al lang in gebruik en we zullen er
maar mee leven zeker. En in Nederland zijn bij mijn weten de
LAW-routes, streekpaden en de NS-routes samen ook nog een geheel, die
gerust bij elkaar in één netwerk kunnen. In België maken we voorlopig
het onderscheid tussen GR-routes (= LAW van Nederland) en de
streek-GR's door een "colour=white-red" of een "colour=yellow-red".

Maar door gebruik te maken van algemene tags als nwn/rwn/lwn, tezamen
met eventueel de "colour=" zorg je ervoor dat internationale renderers
niet te veel speciale regels nodig hebben. Moest je bijvoorbeeld enkel
de paden renderen zoals met de netwerken hierboven, heb je al meteen
een probleem met de grensoverschrijdende GR-routes en streek-GR's van
België in Nederland die niet zouden gerenderd worden. En die routes
gaan soms tientallen kilometers Nederland in, en maken dan ook
verbindingen met de LAW-routes. Tenzij je natuurlijk ook nog eens zou
de netwerk-tags van België gaat toevoegen, en dan zit je waarschijnlijk
ook nog met grensoverschrijdende routes van Duitsland erbij.

Nee, algemene tags als nwn/... zijn gewoon de basistags, verder
specifiëren kan met andere bijkomende tags.

Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
In reply to this post by Cartinus
Cartinus wrote:

> Hier zie je meteen waarom ik de splitsing in nwn/rwn/lwn niet prettig vind
> voor wandelroutes. Ik zou (voor tenminste een deel van de routes) bij de
> network tag liever invullen waartoe de route echt behoord.
>
> Dus:
> * network=law voor landelijke routes (rood-witte markering)
> * network=streekpad voor streekpaden (rood-gele markering)
> * network=ns voor NS wandelroutes (rood-witte markering met NS logo)
> * network=regional voor de regionale wandelroutenetwerken
>   (groene achtergrond met gele tekst)
> * network=local + colour=* voor de meeste lokale wandelingetjes

Is een aanvullende tag op de relatie niet beter geschikt voor deze
verdere onderverdeling, waarbij de network=* dan vrij blijft voor de
'generale' indeling in nationaal/regionaal/lokaal.

Dan kunnen generieke wandelkaarten de klassieke indeling gebruiken, en
thematische kaarten gebruiken de extra info.

Is er ooit nagedacht over de indeling n/r/l, of is het gewoon analoog
aan de fietsnetwerken zo gemaakt?

--
Lennard

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Cartinus
In reply to this post by Ben Laenen
On Monday 13 April 2009 18:16:09 Ben Laenen wrote:
> Nee, algemene tags als nwn/... zijn gewoon de basistags, verder
> specifiëren kan met andere bijkomende tags.

Op dit moment in een land of drie geloof ik. Nederland en z'n twee buurlanden

De Engelsen gebruiken uk_ldp voor de langeafstandswandelroutes.

On Monday 13 April 2009 18:16:09 Ben Laenen wrote:
> En in Nederland zijn bij mijn weten de
> LAW-routes, streekpaden en de NS-routes samen ook nog een geheel, die
> gerust bij elkaar in één netwerk kunnen.

Hoewel de NS wandelroutes doorgaans delen van de LAW's gebruiken, zitten de
stukken van en naar het station meestal niet ook in de LAW route, daar één
netwerk van maken, maakt de NS routes welhaast onzichtbaar. Bovendien hebben
ze beide duidelijk een andere scope. Relatief korte dagwandelingen vs.
langeafstandsroutes

On Monday 13 April 2009 18:16:13 Lennard wrote:
> Is een aanvullende tag op de relatie niet beter geschikt voor deze
> verdere onderverdeling, waarbij de network=* dan vrij blijft voor de
> 'generale' indeling in nationaal/regionaal/lokaal.

Dat is wat mij betreft ook goed. Dan kan ik de network tag gewoon weglaten bij
bijna alles wat geen LAW of knooppuntennetwerk is. Dat zijn IMHO namelijk de
enige twee die echt goed in die indeling passen.

On Monday 13 April 2009 18:16:13 Lennard wrote:
> Is er ooit nagedacht over de indeling n/r/l, of is het gewoon analoog
> aan de fietsnetwerken zo gemaakt?

Daar is zelfs bij de fietskaarten al niet echt goed over nagedacht. Het is
zoals zoveel dingen in OSM "gegroeid". Er was een systeem dat in Engeland
voor fietskaarten gebruikt werd, voordat er relaties bestonden in OSM. In de
tag ncn_ref was het belangrijk kort en bondig te zijn, bovendien weten alle
Britse fietsers wat de afkorting NCN betekent. Zodra er met relaties gewerkt
ging worden, was het beter geweest om die afkorting te dumpen en had
network=national of network=sustrans een stuk duidelijker geweest.

Omdat die Engelse rendering in het begin de enige was, is men in andere landen
dezelfde indeling gaan gebruiken, of die er in werkelijkheid nu was in dat
land of niet.

De tags network=lcn is in veel gevallen ook al niet echt waar. De meeste
locale rondjes vormen (in Nederland in ieder geval) helemaal geen netwerk.

Die mooie driedeling in n/r/l spreekt de overwegend uit bèta's bestaande OSM
gemeenschap wel aan. Daarom willen we hem graag op allerlei plaatsen
gebruiken. Helaas past hij niet altijd evengoed op de werkelijkheid. De
dingen die wij ermee op de kaart zetten vallen meer in de hoek van de sociale
geografie en dat is nu eenmaal geen bèta wetenschap.

Ook voor het OV hebben we het in het verleden over die driesplitsing gehad.
Maar bij de busroutes die ik deze weken in het zuid-westen van Utrecht aan
het invoeren ben, laat ik de network tag ook weg. Het onderscheid tussen
stads- en streekvervoer is rond Utrecht nogal vaag. Je hebt duidelijke
stadsbussen, duidelijke streekbussen, maar ook buslijnen die er tussenin
hangen. Bovendien gebruiken de Duitsers (die met de öpnv-karte op dit moment
duidelijk het voortouw nemen op dit gebied) de network tag om de naam van het
Tarifverbund waarbinnen de lijn valt aan te geven.


--
m.v.g.,
Cartinus

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
Cartinus wrote:

> Britse fietsers wat de afkorting NCN betekent. Zodra er met relaties gewerkt
> ging worden, was het beter geweest om die afkorting te dumpen en had
> network=national of network=sustrans een stuk duidelijker geweest.

Ik ben er ook niet a priori op tegen om de boel om te gooien naar iets
beters, maar ergens zullen we een stuk basisfunctionaliteit moeten
hebben. Ik denk niet dat de gemiddelde Nederlander of Belg weet wat
Sustrans is, net zomin als ze in het VK weten wat LAW of een NS-route is.

> Omdat die Engelse rendering in het begin de enige was, is men in andere landen
> dezelfde indeling gaan gebruiken, of die er in werkelijkheid nu was in dat
> land of niet.

*kuch* highway=trunk *kuch*  :)

> De tags network=lcn is in veel gevallen ook al niet echt waar. De meeste
> locale rondjes vormen (in Nederland in ieder geval) helemaal geen netwerk.

Ik zie wel wat lokale rondjes op stukken samenvallen, maar om dat een
netwerk te noemen, gaat me inderdaad te ver. Niettegenstaande dat, heb
ik persoonlijk altijd meer waarde gehecht aan de L in LCN, en niet aan
de N, waardoor het op mij toch logisch overkwam.

> hangen. Bovendien gebruiken de Duitsers (die met de öpnv-karte op dit moment
> duidelijk het voortouw nemen op dit gebied) de network tag om de naam van het
> Tarifverbund waarbinnen de lijn valt aan te geven.

Het voordeel dat ze met met de ÖPVN-karte hebben, is dat er bij mijn
weten nog geen prior art was. Iets dat we met opencyclemap.org wel
hebben met de fietspaden.

Als er een goed, werkend schema komt, waar zowel de Nederlandse als
Belgische fiets- en wandelroutes inpassen, waarom zouden we dan niet
overgaan? We hebben een openfietskaart.nl en openwandelkaart.nl, en we
kunnen dus prima wijzigingen verwerken. Het grote nadeel zou zijn dat je
dan wellicht buiten de rendering van opencyclemap.org gaat vallen, als
die niet wil volgen.

--
Lennard


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
Lennard wrote:

> Als er een goed, werkend schema komt, waar zowel de Nederlandse als
> Belgische fiets- en wandelroutes inpassen, waarom zouden we dan niet
> overgaan? We hebben een openfietskaart.nl en openwandelkaart.nl, en we
> kunnen dus prima wijzigingen verwerken. Het grote nadeel zou zijn dat je
> dan wellicht buiten de rendering van opencyclemap.org gaat vallen, als
> die niet wil volgen.

En wat ik me net bedenk: dan moet ook osm2pgsql aangepast worden, want
op dit moment verwerkt deze alleen [nrl][cw]n routes.

--
Lennard

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
In reply to this post by Cartinus
On Monday 13 April 2009, Cartinus wrote:
> On Monday 13 April 2009 18:16:09 Ben Laenen wrote:
> > Nee, algemene tags als nwn/... zijn gewoon de basistags, verder
> > specifiëren kan met andere bijkomende tags.
>
> Op dit moment in een land of drie geloof ik. Nederland en z'n twee
> buurlanden

En ook Ierland en Oostenrijk maken gebruik van nwn/rwn/lwn


> De Engelsen gebruiken uk_ldp voor de langeafstandswandelroutes.

En als je even op
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_United_Kingdom_Long_Distance_Paths 
zoekt kan je ook verschillende lwn's vinden.


> Hoewel de NS wandelroutes doorgaans delen van de LAW's gebruiken,
> zitten de stukken van en naar het station meestal niet ook in de LAW
> route, daar één netwerk van maken, maakt de NS routes welhaast
> onzichtbaar. Bovendien hebben ze beide duidelijk een andere scope.
> Relatief korte dagwandelingen vs. langeafstandsroutes

Bij mijn weten zijn de meeste wandelaars op de gewone
langeafstandsroutes ook maar gewone dagjeswandelaars (in onze
drukbevolkte gebieden is dat goed te doen). Het aantal wandelaars dat
effectief meerdaagse tochten houdt om de routes voor een heel stuk in
één trek te volgen is vrij beperkt hier in verhouding tot alle
wandelaars op die routes.


> On Monday 13 April 2009 18:16:13 Lennard wrote:
> > Is een aanvullende tag op de relatie niet beter geschikt voor deze
> > verdere onderverdeling, waarbij de network=* dan vrij blijft voor
> > de 'generale' indeling in nationaal/regionaal/lokaal.
>
> Dat is wat mij betreft ook goed. Dan kan ik de network tag gewoon
> weglaten bij bijna alles wat geen LAW of knooppuntennetwerk is. Dat
> zijn IMHO namelijk de enige twee die echt goed in die indeling
> passen.

Je moet network niet echt als netwerk zien. Het gaat gewoon om een
basistag te geven die een minieme hint geeft aan renderers. Iets
als "deze route is helemaal anders dan deze route, dus render ze
alsjeblieft anders). En network=lwn is puur om te zeggen dat het een
lokale route is, en heeft eigenlijk niets meer met netwerken van doen.
Maar met analogie aan fietsroutes (waar lcn eigenlijk evenveel netwerk
is als lwn), is het beter om die indeling te behouden.> On Monday 13 April 2009 18:16:13 Lennard wrote:
> > Is er ooit nagedacht over de indeling n/r/l, of is het gewoon
> > analoog aan de fietsnetwerken zo gemaakt?
>
> Daar is zelfs bij de fietskaarten al niet echt goed over nagedacht.
> Het is zoals zoveel dingen in OSM "gegroeid". Er was een systeem dat
> in Engeland voor fietskaarten gebruikt werd, voordat er relaties
> bestonden in OSM. In de tag ncn_ref was het belangrijk kort en bondig
> te zijn, bovendien weten alle Britse fietsers wat de afkorting NCN
> betekent. Zodra er met relaties gewerkt ging worden, was het beter
> geweest om die afkorting te dumpen en had network=national of
> network=sustrans een stuk duidelijker geweest.
>
> Omdat die Engelse rendering in het begin de enige was, is men in
> andere landen dezelfde indeling gaan gebruiken, of die er in
> werkelijkheid nu was in dat land of niet.
>
> De tags network=lcn is in veel gevallen ook al niet echt waar. De
> meeste locale rondjes vormen (in Nederland in ieder geval) helemaal
> geen netwerk.

Geen idee van Nederland, maar in België heeft elke provincie zijn
netwerk van lokale fietsroutes. Netwerk, omdat de routes met elkaar in
verbinding staan en het toelaten om van route 1 naar route 2 te
springen. En in elke provincie zijn ze dan meestal gelijkaardig
bewegwijzerd.

Wat lokale wandelroutes betreft is het ongeveer hetzelfde, maar er is
meer variatie per provincie, aangezien het hier eerder de gemeenten
zelf zijn die instaan voor de routes. Desalniettemin is de
bewegwijzering nog redelijk uniform te noemen per provincie.


> Ook voor het OV hebben we het in het verleden over die driesplitsing
> gehad. Maar bij de busroutes die ik deze weken in het zuid-westen van
> Utrecht aan het invoeren ben, laat ik de network tag ook weg. Het
> onderscheid tussen stads- en streekvervoer is rond Utrecht nogal
> vaag. Je hebt duidelijke stadsbussen, duidelijke streekbussen, maar
> ook buslijnen die er tussenin hangen. Bovendien gebruiken de Duitsers
> (die met de öpnv-karte op dit moment duidelijk het voortouw nemen op
> dit gebied) de network tag om de naam van het Tarifverbund waarbinnen
> de lijn valt aan te geven.

Openbaar vervoer is een heel ander verhaal. Daar moeten we niet naar
kijken wat betreft wandelroutes. Kijken naar fietsroutes is veel
logischer hier.


In elk geval, als we gaan voor een nieuwe reeks tags dan is het best
daar nu aan te beginnen. Maar wat stel je dan exact voor? Me dunkt dat
een indeling als "international/national/regional/local" sowieso nodig
is als hint aan de renderers. Het lijkt me eenvoudigst om daar de
bestaande network tag voor te gebruiken, maar blijkbaar wordt te veel
gekeken naar dat "netwerk"-gegeven.


Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
In reply to this post by Lennard
On Monday 13 April 2009, Lennard wrote:

> Lennard wrote:
> > Als er een goed, werkend schema komt, waar zowel de Nederlandse als
> > Belgische fiets- en wandelroutes inpassen, waarom zouden we dan
> > niet overgaan? We hebben een openfietskaart.nl en
> > openwandelkaart.nl, en we kunnen dus prima wijzigingen verwerken.
> > Het grote nadeel zou zijn dat je dan wellicht buiten de rendering
> > van opencyclemap.org gaat vallen, als die niet wil volgen.
>
> En wat ik me net bedenk: dan moet ook osm2pgsql aangepast worden,
> want op dit moment verwerkt deze alleen [nrl][cw]n routes.

Ja, dankzij het feit dat iemand mijn snel-snel ineengeklutste code om
die fietsroutes te behandelen heeft doorgespeeld naar de code van de
internationale osm2pgsql :-p .  En vooruitziende mens dat ik was had ik
meteen ook de wandelroutes erbij gezet... En ik dacht dat er ook nog
wel wat meer rommel zo in osm2pgsql is terecht gekomen :-D

Hoe dan ook, 't is niet erg moeilijk om aan te passen indien nodig (maar
hoe wenselijk is het?). Ik veronderstel dat je het sowieso wel al moet
aanpassen om bijvoorbeeld een "colour" tag te lezen. En het lezen van
een colour tag is de grootste truuk om de routes leesbaar te maken op
de kaart.

Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

rob-3-3
Op 14 april 2009 13:40 heeft Ben Laenen <[hidden email]> het
volgende geschreven:
> Hoe dan ook, 't is niet erg moeilijk om aan te passen indien nodig (maar
> hoe wenselijk is het?). Ik veronderstel dat je het sowieso wel al moet
> aanpassen om bijvoorbeeld een "colour" tag te lezen. En het lezen van
> een colour tag is de grootste truuk om de routes leesbaar te maken op
> de kaart.

volgens mij heeft dat ooit gewerkt, ik heb het gebruikt voor ov routes
http://openfietskaart.nl/?zoom=12&lat=52.3686&lon=5.22553&layers=B0000FTTFFFFFTFFT
hier
maar ik zie dat weer alles blauw is ondertussen.. zal wel door
osm2pgsql update komen

Rob

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
In reply to this post by Ben Laenen
Ben Laenen wrote:

> Ja, dankzij het feit dat iemand mijn snel-snel ineengeklutste code om
> die fietsroutes te behandelen heeft doorgespeeld naar de code van de
> internationale osm2pgsql :-p .  En vooruitziende mens dat ik was had ik
> meteen ook de wandelroutes erbij gezet... En ik dacht dat er ook nog
> wel wat meer rommel zo in osm2pgsql is terecht gekomen :-D

Aha! De schuldige! :-)

Inderdaad, extra/andere functionaliteit in osm2pgsql hangen is niet zo
moeilijk, zolang we het huidige maar niet slopen. Immers, wij zijn vast
niet de enigen die hiervan gebruik maken; zie ook de opencyclemap.

> aanpassen om bijvoorbeeld een "colour" tag te lezen. En het lezen van
> een colour tag is de grootste truuk om de routes leesbaar te maken op
> de kaart.

Taggen voor de renderer? :-)

Er zit nu wat colour handling in osm2pgsql: De tag 'preferred_color'
wordt nu gelezen, gekeken of deze in de range [1-4] valt, en dan in pg
weggeschreven als route_pref_color. Indien buiten de range, of niet
aanwezig, dan wordt het een 0.

Ik vraag me af of er veel routes voorzien zijn van
'preferred_color=[1-4]'. En tevens of dit wel afdoende is. Met 4
mogelijke kleuren moet je als mapper zelf een kleur kiezen die op de
snijdende/rakende routes niet voorkomt, en de kleur hoeft niet de
werkelijke routekleur te zijn. Een renderen moet immers zelf 4 unieke
kleuren aan de codes 1-4 hangen.

Ik zou het wel mooi vinden om bij de routes die 'op de weg' voorzien
zijn van een duidelijke kleurstelling (bv. wit/rood, geel/rood,
geel/blauw, of een enkele kleur), deze ook op de kaart te krijgen. En
dat dan op een uniforme en te behappen manier, zodat je niet een
explosie aan rendering rules nodig hebt.

--
Lennard

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
On Tuesday 14 April 2009, you wrote:
> Ben Laenen wrote:
> > Ja, dankzij het feit dat iemand mijn snel-snel ineengeklutste code
> > om die fietsroutes te behandelen heeft doorgespeeld naar de code
> > van de internationale osm2pgsql :-p .  En vooruitziende mens dat ik
> > was had ik meteen ook de wandelroutes erbij gezet... En ik dacht
> > dat er ook nog wel wat meer rommel zo in osm2pgsql is terecht
> > gekomen :-D
>
> Aha! De schuldige! :-)

wel, ik was alleszins niet degene die het upstream heeft gebracht. Ik
heb de code naar een paar mensen gestuurd, maar weet niet wie de
schuldige is. Niet dat ik het erg vind hoor, maar 'k had het liever wat
opgekuist eerst :-)

> Inderdaad, extra/andere functionaliteit in osm2pgsql hangen is niet
> zo moeilijk, zolang we het huidige maar niet slopen. Immers, wij zijn
> vast niet de enigen die hiervan gebruik maken; zie ook de
> opencyclemap.

De opencyclemap werkt anders, die gebruikt een paar extra sql queries
onafhankelijk van osm2psql die na het invoeren uitgevoerd worden.

> > aanpassen om bijvoorbeeld een "colour" tag te lezen. En het lezen
> > van een colour tag is de grootste truuk om de routes leesbaar te
> > maken op de kaart.
>
> Taggen voor de renderer? :-)

taggen in welke kleur de markeringen of bordjes zijn is toch niet taggen
voor de renderer?

> Er zit nu wat colour handling in osm2pgsql: De tag 'preferred_color'
> wordt nu gelezen, gekeken of deze in de range [1-4] valt, en dan in
> pg weggeschreven als route_pref_color. Indien buiten de range, of
> niet aanwezig, dan wordt het een 0.

Ja, de route_pref_color is wat van die rommel van mij die er beter eerst
uit gegaan was. Voor mijn rendering had het zijn nut nochtans. Maar ik
veronderstel dat niemand weet waar het voor dient :-)

Kort samengevat: een lokale fietsroute kreeg een extra nummer mee. Elk
nummer kreeg dan een eigen kleur op de kaart (en de kleuren worden
gekozen door degene die de kaarten rendert zodat ze inpassen in de
andere kleuren op de kaart). Als lokale routes dus overlappen kon je zo
het onderscheid maken.

Dat valt trouwens wel meer onder taggen voor de renderer... Maar er is
niet veel anders mogelijk omdat je verkortingen bijvoorbeeld ook
dezelde kleur wil houden dan de hoofdroute.

> Ik vraag me af of er veel routes voorzien zijn van
> 'preferred_color=[1-4]'.

Ja, hier rond Antwerpen hebben de meeste lokale fietsroutes die tag, om
logische redenen :-)

> En tevens of dit wel afdoende is. Met 4
> mogelijke kleuren moet je als mapper zelf een kleur kiezen die op de
> snijdende/rakende routes niet voorkomt, en de kleur hoeft niet de
> werkelijke routekleur te zijn. Een renderen moet immers zelf 4 unieke
> kleuren aan de codes 1-4 hangen.
>
> Ik zou het wel mooi vinden om bij de routes die 'op de weg' voorzien
> zijn van een duidelijke kleurstelling (bv. wit/rood, geel/rood,
> geel/blauw, of een enkele kleur), deze ook op de kaart te krijgen. En
> dat dan op een uniforme en te behappen manier, zodat je niet een
> explosie aan rendering rules nodig hebt.

Dat laatste is bij mijn weten niet mogelijk met mapnik, maar prove me
wrong :-)
Maar je komt wel al ver als je gewoon de basiskleuren hebt (blue, green,
yellow, brown, red, orange, black, purple), en wat betreft combinaties,
er zijn ook maar een paar die voorkomen
als "white-red", "yellow-red". 't Zijn redelijk veel regels, maar
voorlopig is er niks beters. Vergeet alleen geen regel in de stylesheet
om naar een default kleur te gaan als je de kleur niet herkent...

Ben_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
Ben Laenen wrote:

> wel, ik was alleszins niet degene die het upstream heeft gebracht. Ik
> heb de code naar een paar mensen gestuurd, maar weet niet wie de
> schuldige is. Niet dat ik het erg vind hoor, maar 'k had het liever wat
> opgekuist eerst :-)

Als opencyclemap.org dit stuk niet gebruikt, kunnen we dan wellicht iets
beters maken, en er een zaak van maken binnen de OSM-gemeenschap? Of het
huidige blijven ondersteunen, maar ook nieuwe functionaliteit toevoegen.

> De opencyclemap werkt anders, die gebruikt een paar extra sql queries
> onafhankelijk van osm2psql die na het invoeren uitgevoerd worden.

Inside info, of is dit ook ergens gedocumenteerd?

Zo heb ik me bijvoorbeeld afgevraagd waar hij zijn oneway-informatie
vandaan haalt.

>> Taggen voor de renderer? :-)
> taggen in welke kleur de markeringen of bordjes zijn is toch niet taggen
> voor de renderer?

Nee, vandaar de smiley.

> Ja, de route_pref_color is wat van die rommel van mij die er beter eerst
> uit gegaan was. Voor mijn rendering had het zijn nut nochtans. Maar ik
> veronderstel dat niemand weet waar het voor dient :-)

Ik had hem wel door. Met niet al te complex samenhangende routes zijn 4
kleuren genoeg om te zorgen dat rakende netwerken verschillende kleuren
hebben.

> Kort samengevat: een lokale fietsroute kreeg een extra nummer mee. Elk
> nummer kreeg dan een eigen kleur op de kaart (en de kleuren worden
> gekozen door degene die de kaarten rendert zodat ze inpassen in de
> andere kleuren op de kaart). Als lokale routes dus overlappen kon je zo
> het onderscheid maken.

Juist, mijn vermoeden bevestigd.

> Dat valt trouwens wel meer onder taggen voor de renderer... Maar er is
> niet veel anders mogelijk omdat je verkortingen bijvoorbeeld ook
> dezelde kleur wil houden dan de hoofdroute.

En zoals het nu is, is er geen verband tussen de hoofdroute en de
verkorting(en). Het zijn verschillende relaties. Uiteindelijk zul je of
iets heel slims in tagging moeten verzinnen, of enkele trucs toepassen.

> Ja, hier rond Antwerpen hebben de meeste lokale fietsroutes die tag, om
> logische redenen :-)

Ik zeg: dat is geen afspiegeling van de rest van de osm-dekking. :-)

>> dat dan op een uniforme en te behappen manier, zodat je niet een
>> explosie aan rendering rules nodig hebt.
> Dat laatste is bij mijn weten niet mogelijk met mapnik, maar prove me
> wrong :-)

Cascadenik, of custom python rendering, zouden het wat meer te behappen
moeten maken. Denk ik, want ik heb het niet geprobeerd. Uiteindelijk is
het aantal rules dat mapnik gebruikt dan net zo groot, alleen is het
dynamisch opgebouwd.

Er is nu ook een mapnik trac ticket om een asymmetrische offset aan een
LineSymbolizer te geven. Ik denk dat het hiermee beter mogelijk wordt om
verschillende routes over dezelfde weg te visualiseren. En zo zijn er
wel meer ontwikkelverzoeken binnen mapnik, die handig kunnen zijn voor
dit soort kaarten.

Uiteindelijk zou ik ook graag zien dat mapnik iets meer intelligente of
scripted beslissingen zou kunnen nemen, gegeven een aantal tags. Dat zal
het aantal benodigde renderregels flink kunnen verminderen, in zulke
complexe taggingen als we nu hebben. Het zal niet van morgen zijn, maar
wie weet in 1.0.0.

> Maar je komt wel al ver als je gewoon de basiskleuren hebt (blue, green,
> yellow, brown, red, orange, black, purple), en wat betreft combinaties,
> er zijn ook maar een paar die voorkomen
> als "white-red", "yellow-red". 't Zijn redelijk veel regels, maar
> voorlopig is er niks beters. Vergeet alleen geen regel in de stylesheet
> om naar een default kleur te gaan als je de kleur niet herkent...

Heb je wellicht de mogelijke waarden voor een route_color tag
gedocumenteerd op de wiki? Indien niet, is er iets op te zetten?

--
Lennard

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Ben Laenen
On Tuesday 14 April 2009, Ldp wrote:

> Ben Laenen wrote:
> > wel, ik was alleszins niet degene die het upstream heeft gebracht.
> > Ik heb de code naar een paar mensen gestuurd, maar weet niet wie de
> > schuldige is. Niet dat ik het erg vind hoor, maar 'k had het liever
> > wat opgekuist eerst :-)
>
> Als opencyclemap.org dit stuk niet gebruikt, kunnen we dan wellicht
> iets beters maken, en er een zaak van maken binnen de
> OSM-gemeenschap? Of het huidige blijven ondersteunen, maar ook nieuwe
> functionaliteit toevoegen.
>
> > De opencyclemap werkt anders, die gebruikt een paar extra sql
> > queries onafhankelijk van osm2psql die na het invoeren uitgevoerd
> > worden.
>
> Inside info, of is dit ook ergens gedocumenteerd?
>
> Zo heb ik me bijvoorbeeld afgevraagd waar hij zijn oneway-informatie
> vandaan haalt.

't Werkt anders, maar de details (de exacte sql query) ken ik niet. 't
Komt erop neer dat bij de opencyclemap voor alle way members van een
route relatie ofwel een nieuwe kopie maakt van de way met tags van de
relatie, ofwel extra tags zet op die way (ik denk het eerste, anders
botsing van tags bij meerdere routes op een way). Dus weet hij ook op
elk stukje in welke richting de query gaat.

Hoe het in osm2psql gebeurd is dat het de route bekijkt en opdeelt in zo
groot mogelijke stukken. Een lusroute wordt dan vertaald in één
gesloten way bijvoorbeeld.

De reden waarom men voor het tweede zou kiezen is dat voor transparante
routerendering mapnik aangepast moet worden (anders heb je op elk
kruispunt van ways een extra donkere "blob"). De opencyclemap had zijn
eigen versie van mapnik, en ik weet niet of dat feature ooit upstream
is gegaan. Hoe dan ook is dat wel iets dat best opgelost wordt want met
de osm2psql-methode heb je ook die blobs, zij het dan wel op de
kruispunten van routes enkel, of waar meerdere routes samenlopen.

Maar een groter probleem met optie 1 leek me dat je misschien de naam
wil renderen langsheen de route, en daar sta je voor een probleem die
de osm2psql niet heeft: de stukjes way zijn uitgezoomd vaak veel te
kort om de volledige naam te zetten (mapnik kan niet de aparte stukjes
way aan elkaar plakken en zien dat ze dezelfde naam hebben en ze dan
maar samennemen om de naam te renderen. Met de osm2psql-methode is de
route één way, dus meestal plaats genoeg om de naam te renderen.

Beide hebben dus een voordeel, en ik denk dat de oplossing als een
combinatie van de twee moet gezien worden. Extra sql-query op het eind
heeft als voordeel dat je de forward/backward roles kan interpreteren,
of renderings kan maken waarbij onverharde paden een ander kleurtje
krijgen dan verharde paden. De osm2psql-methode is dan nuttig om de
algemene informatie te tonen, als daar zijn referentienummers, en
routenamen.

Hoe dan ook moet eerst eens gezocht worden naar de mapnik-aanpassingen
voor transparante lijnen.

Ben

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Wandelroutes op tile.openstreetmap.nl

Lennard
Ben Laenen wrote:

> 't Werkt anders, maar de details (de exacte sql query) ken ik niet. 't
[...]

Dank voor de info. Het geeft me wat om over na te denken.

> Hoe dan ook moet eerst eens gezocht worden naar de mapnik-aanpassingen
> voor transparante lijnen.

Daar wordt ook aan gewerkt, of tenminste er is recent een verzoek voor
ingediend:

http://trac.mapnik.org/ticket/314


--
Lennard

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl