Weekly OSM in het Nederlands?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Weekly OSM in het Nederlands?

Jo-2
Nu dat Weekly OSM ook in het Frans wordt vertaald, wordt het misschien tijd om dat ook naar het Nederlands te doen.

Ook al is de kennis van het Engels onder Nederlandstaligen vrij behoorlijk, toch vallen er mensen uit de boot.

Helemaal alleen zie ik het niet zitten om dat aan te pakken, maar als met een viertal zouden zijn, is het oprichten van een team misschien wel haalbaar.

Groeten,

Jo

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl