blog.opengeo.nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

blog.opengeo.nl

ronald-2
Op de website: www.openstreetmap.nl is aan de rechterkant een hoofdstukje
genaamd blog.opengeo.nl met teksten zoals ¨bussen volgen met OpenOV¨
Al deze teksten zijn klikbaar (selecteerbaar).
Helaas, zijn de links verbroken.
Voorbeeld:    bussen volgen met OpenOV
gaat naar: http://www.opengeo.nl/2011/02/helemaal-gewogen/
met als foutmelding: The requested URL /2011/02/helemaal-gewogen/ was not
found on this server.

Ronald


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl