fantasieloze ambtenaren

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

fantasieloze ambtenaren

Cartinus
<http://www.openstreetmap.org/?lat=52.096108&lon=5.075102&zoom=18&layers=B000FTF>

Ik denk dat straks alle vier de namen worden gerenderd. (Op dit moment zijn
alleen de eerste twee nog maar te zien.)

J.C. Verthorenkade
J.C. Verthorenpad
J.C. Verthorenplaats
J.C. Verthorenhof

Allemaal op minder dan 150 meter van elkaar. Voordat iemand denkt dat dit
vandalisme is, dit is slechts een geval van ambtenaren met een gebrek aan
fantasie. Niet zo heel lang geleden lag hier het sportpark J.C. Verthoren.

--
m.v.g.,
Cartinus

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl