luchtfotos 2014 via PDOK: licentie?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

luchtfotos 2014 via PDOK: licentie?

Gert-Jan van der Weijden

hallo lijst,

 

Per vandaag zijn bij de nationale geodatadoorleverancier PDOK de luchtfotos van 2014 te gebruiken (50 cm resolutie)

WMTS: http://geodata1.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

WMS: http://geodata1.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/wms?request=getcapabilities

 

Zou ook een fijne toevoeging zijn op het bestaande BING materiaal. BING heeft hogere resolutie, maar is ouder (uit ca. 2011/2012)

 

Maar… license is CC-BY-NC "De luchtfoto mag vrij gebruikt worden voor niet-commerciĆ«le toepassingen. Partijen die de luchtfoto willen verwerken in commerciĆ«le producten dienen een licentie aan te schaffen bij een zelf te selecteren leverancier."

 

Vraag: is het de moeite waard/is er ervaring mee om deze luchtfoto specifiek voor OSM-overtekendoeleinden van een bredere licentie te voorzien?

 

 

 

groet,

 

GJ

 


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: luchtfotos 2014 via PDOK: licentie?

Sebastiaan Couwenberg
> Vraag: is het de moeite waard/is er ervaring mee om deze luchtfoto
> specifiek
> voor OSM-overtekendoeleinden van een bredere licentie te voorzien?

De licentie voorwaarden zijn te beperkend om bruikbaar te zijn voor OSM en
de bredere open geo community, dus ja het is de moeite waard om een andere
licentie te vragen.

Mvg,

Bas


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl